Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2014-08-14 11:38

Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II – projekt poświęcony wspólnotom gruntowym

tl_files/starostwo/loga_partnerzy/Stowarzyszenie Aktywni.png

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności ekonomiczno-społecznej wspólnot gruntowych na terenie woj. mazowieckiego przez przekazanie im kompleksowego wsparcia: szkoleń, warsztatów i doradztwa specjalistycznego z zakresu wspólnot gruntowych oraz ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2014–31.12.2014 r., dzięki środkom pochodzącym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej...

2014-08-11 12:16

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Więcej...

2014-07-31 11:50

Mammobus w Twojej miejscowości!

Mammobus w Twojej miejscowości!

Zbadałaś się już? Zachęć przyjaciółkę!

 

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Więcej...

2014-07-23 11:11

Trzecia edycja publikacji pt.: Dzieci w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, iż wydał trzecią edycję publikacji pt.: „Dzieci w województwie mazowieckim”.

Przedstawione w 5 częściach opracowania informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, sytuacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku oraz zagrożeń zdrowia i życia dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego w latach 2008-2012.

Więcej...

2014-07-17 15:36

INFORMACJA

Łosice, dnia 16.07.2014r. 

Informacja

 

Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

 Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywany jest znaleziony przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach:

 

  1. dnia 16 lipca 2014r. w Łosicach na ul. Piłsudskiego znaleziono  -  torbę z zawartością. 

 

Więcej...

2014-07-17 13:49

Spotkanie z Panią Minister Elżbieta Seredyn dotyczącym ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim

Wystąpienie Starosty Łosickiego na spotkaniu z Panią Minister Elżbieta Seredyn dotyczącym ukształtowania polityki prorodzinnej w powiecie łosickim

Więcej...

2014-07-17 13:36

INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

Starosta  Łosicki  informuje, że

z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Klimczyce-Kolonia gminy Sarnaki

Więcej...