Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-10-31 12:33

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Olszanka

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków wsi Dawidy gmina Olszanka numerami działek 1,66,205 i 220 o łącznej pow.0,82 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Dawidy.

Więcej...

2013-10-31 09:50

Uroczyste otwarcie zmodernizowanych dróg w Powiecie Łosickim

W środę 30 października samorządowcy z powiatu łosickiego i goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęg, tym samym oficjalnie otwierając zmodernizowaną drogę Wyczółki – Bolesty oraz ulicę Narutowicza. Modernizacja tych dróg była możliwa dzięki środkom pozyskanym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rządowego programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Więcej...

2013-10-25 13:02

Wręczenie nagród Starosty Łosickiego dla nauczycieli

Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach w dniu 24 października 2013r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Łosickiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Więcej...

2013-10-24 14:15

Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa Powiatu Łosickiego

Debaty organizowane są we wszystkich powiatach na Mazowszu. Mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą także na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Więcej...

2013-10-21 15:26

Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego dla SPZOZ

W dniu 21.10.2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego. Swoją obecnością zaszczycili goście - Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Senator Pan Waldemar Kraska, Poseł Pan Krzysztof Borkowski, Poseł Pani Stanisława Prządka, Poseł Pan Grzegorz Woźniak, Pan Wiesław Mariusz Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan Jerzy Hennig, dyrektorzy jednostek służby zdrowia

Więcej...

2013-10-16 11:33

Opłaty środowiskowe bez tajemnic

Rozliczenia z ZUS czy US to niejedyne obowiązki przedsiębiorców. Są jeszcze szeroko rozumiane opłaty środowiskowe, a wśród nich – za korzystanie ze środowiska, produktowe (związane z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, olejów lub opon, baterii bądź akumulatorów), za substancje kontrolowane. Warto wiedzieć za co naliczamy opłaty, kto powinien to robić i wreszcie – w jaki sposób.

Więcej...

2013-10-15 12:15

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach zaprasza na dyżur Konsultanta Funduszy Europejskich, który odbędzie się w dniu 25.10.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Łosicach przy ul. Narutowicza 6

Więcej...