Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2013-11-20 07:57

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Mostowie

18 listopada we wsi Mostów odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby) - granica województwa (Krawce) - Mostów - Krzywośnity – Huszlew.

Uroczystość otwarcia poprzedziła Msza Św. sprawowana przez ks. Krzysztofa Buczyńskiego, po której ksiądz proboszcz poświęcił wyremontowaną drogę, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Krzysztof Tchórzewski Poseł na Sejm RP, Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Czesław Giziński Starosta Łosicki, Mariusz Kucewicz Wicestarosta Łosicki, Stanisław Stefaniuk Wójt Gminy Huszlew, Szczepan Miroński Radny Rady Powiatu Łosickiego, Katarzyna Szarek Radna Rady Gminy Huszlew, przedstawiciel PRD Regionalne Drogi Podlaskie oraz uczennica szkoły podstawowej w Mostwie.

Więcej...

2013-11-15 13:43

Konkurs pn.: „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”

Starostwo Powiatowe w Łosicach informuje, że został wydłużony do 6 grudnia 2013 r. (piątek) termin zgłaszania prac do konkursu pn.: „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”. Poniżej informacje o konkursie oraz regulamin.

Więcej...

2013-11-14 13:50

Zawiadomienie

Łosice, dnia 14.11.2013 r.

OSL.6222.1.2013

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ) w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02—337 Warszawa z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt –dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, Tłocznia Gazu Hołowczyce II zlokalizowanej na terenie wsi Klepaczew, gmina Sarnaki, powiat łosicki

Więcej...

2013-11-12 13:45

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystości Narodowego Święta Rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach. Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona została przez ks. Kanonik Michał Śliwowskiego, który w homilii poświęcił wiele miejsca wydarzeniom historycznym, z których każdy Polak powinien być dumny. Podkreśli, że Polski na mapie nie było przez 123 lata, ale była Ojczyzna w ziemi, języku, ludziach.

Po mszy św. w uroczysty przemarszu przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, szkół, stowarzyszeń, harcerstwa i poczty sztandarowe udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły wieńce.

Więcej...

2013-11-07 13:47

OGŁOSZENIE

Łosice, dnia 07.11.2013r.

 Informacja

  Działając na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz.141 z późniejszymi zmianami),

 Starostwo Powiatowe w Łosicach niniejszym informuje, że w naszej siedzibie, przy ul. Narutowicza 6 przechowywany jest znaleziony przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach:

Więcej...

2013-11-05 15:24

Czad Cichy Zabójca

BADŹ CZUJNY!!! 
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

 

Corocznie około 50-100 osób pada ofiarą czadu - silnie trującego, bezbarwnego, bezwonnego gazu powstającego w wyniku niecałkowitego spalania produktów opałowych.

Głównym powodem zaczadzeń jest wdychanie czadu. A głównym powodem wytwarzania się czadu, jest niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi.

Więcej...

2013-10-31 12:34

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administra-cyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Stara Kornica

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, oznaczona  w  ewidencji gruntów i budynków wsi Stare Szpaki gmina Stara Kornica jako działki nr 326  o pow.0,17 ha i nr 495 o pw.0,05 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Stare Szpaki

Więcej...