Od dnia 13 października 2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

 

Od dnia 13 października  2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach: wejście główne oraz wejścia boczne do Urzędu.

W przypadku sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów, bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się, prosimy o pozostawienie dokumentów
w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku.

Wejście główne:

1. Referat Komunikacji

umawianie wizyty, sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10
umawianie wizyty, sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami – 83 357 19 13

2. Powiatowy Urząd Pracy

umawianie wizyty w sprawach dotyczących:
rejestracji - 83 357 19 61
pożyczek/dofinansowania - 83 357 19 52
cudzoziemców - 83 357 19 51
potwierdzenia gotowości - 83 357 19 50
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - 83 357 19 54

3. Pozostałe różne sprawy

umawianie wizyty – 83 357 19 29

Wejście boczne (od strony stacji pogotowia ratunkowego):

1.Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

umawianie wizyty - 83 357 19 23 oraz 83 357 19 17

Wejście boczne (od strony jeziorka):

1. Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

umawianie wizyty - 83 357 19 33 oraz 83 357 19 32

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

umawianie wizyty - 83 359 05 51 oraz 83 357 19 40

3. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

umawianie wizyty – 83 357 19 37

W celu załatwienia sprawy proszę dzwonić pod właściwy numer telefonu podany wyżej.

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady – w nagłych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 83 357 19 44 lub mailowy pod adresem: pomocprawna@losice.pl.

Informujemy, że Kasa Urzędu będzie zamknięta. W związku z tym dokonywanie płatności należnych opłat może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną lub placówkę bankową. >>>Numery kont<<<


Aktualności

2012-05-29 10:14

Uwaga to nie TAXI ! - rzecznik ostrzega przed nieuczciwymi przewoźnikami w Warszawie

W ostatnim czasie w Warszawie nasiliły się działania nieuczciwych przewoźników po mieście.

Do tut. Urzędu, zarówno do mnie jak i do Biura Działalności Gospodarczej, wpływają skargi od osób oszukanych, od których wyłudzono bardzo wysokie opłaty.

Dotyczy to w niewielkim stopniu mieszkańców Warszawy, ale przede wszystkim przyjezdnych. Zjawisko to może się nasilić podczas Euro 2012.

Więcej...

2012-05-25 11:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., pozycja 145)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, dnia 24.05.2012 roku na wniosek pełnomocnika Krzysztofa Karabina, przedstawiciela Firmy „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o. o. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce reprezentującej Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (upoważnienie z dnia 23.02.2012 r.) zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Więcej...

2012-05-24 11:43

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E


     Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst -   /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071,  ze zmianami/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 18.05.2012r. zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych

Więcej...

2012-05-24 10:26

V rocznica nadania imienia Bohaterów Akcji V2 Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sarnakach

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.05.31_V rocznica nadania imienia Bohaterow Akcji V2 Szkole w Sarnakach/miniatura.jpgUroczystości związane z 5 rocznicą nadania szkole w Sarnakach rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w sarnackim kościele parafialnym. 

Więcej...

2012-05-18 15:27

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Zdrowe Szpitale”

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.05.18_kampania_edukcyjna_zdrowe_szpitale/logo kampani.jpgSerdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oczekiwań społeczności lokalnej wobec usług szpitalnych.

Więcej...