Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<Aktualności

2013-02-22 14:59

IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Więcej...

2013-02-21 14:37

Uroczyste otwarcie Białego Orlika w Łosicach

21 lutego dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi na obiekcie sportowym Biały Orlik przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach.

Więcej...

2013-02-19 11:36

Uroczyste otwarcie dróg w Powiecie Łosickim

W piątek 15 lutego samorządowy z powiatu łosickiego i goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęg, tym samym oficjalnie otwierając dwie zmodernizowane w 2012 roku drogi Bejdy-Szydłówka oraz Szańków. Modernizacja tych dróg była możliwa dzięki środkom pozyskanym z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rządowego programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Więcej...

2013-02-18 14:07

Najlepsze nalewki

6 lutego 2013 r. w Nowej Kornicy odbył się Konkurs Specjały Kornickiej Spiżarni – Nalewki, celem, którego było poznawanie i rozpowszechnianie oryginalnych przepisów oraz popularyzowanie kuchni domowej jako atrakcji regionu. Konkurs ten został zorganizowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współpracy z Urzędem Gminy w Starej Kornicy.

Więcej...

2013-02-18 12:59

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz z wizytą u pacjentów łosickiego szpitala

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, dzień ten został ustanowiony przez Jana Pawła II 13 maja 1992 r., w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża.

Tego dnia pacjentów łosickiego szpitala odwiedzili: biskup Antoni Pacyfik Dydycz, starosta łosicki Czesław Giziński, wicestarosta łosicki Mariusz Kucewicz, przewodnicząca rady powiatu Grażyna Kasprowicz, radny powiatowy Marian Szymaniuk, ks. prał. Andrzej Jakubowicz, ks. Edward Boruc, ks. kanonik Michał Śliwowski, ks. kanonik Henryk Rzeszotek.

Więcej...

2013-02-07 14:30

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 05.02.2013r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 18.2013, udzielająca pozwolenia na przebudowę mostu w km 5+863 i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 – Niemojki - Łysów – Dąbrowa - Korczew wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Niemojki, gm. Łosice na działkach oznaczonych nr ewid. 775, 330, 975/2, 492/1, 1307, 1371, 195, 506/1.

Więcej...

2013-02-05 10:55

Ogłoszenie

Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w terminie do dnia 28 lutego 2013 r wyceny nieruchomości opisanych niżej:

1) nieruchomość niezabudowana położona  w  Serpelicach, gm Sarnaki, oznaczona nr dz. 2205/4 o pow. 0,0148 ha oraz nieruchomość położona Nowa Kornica, gm. Stara Kornica, oznaczona nr dz. 501/7 o pow. 0,0208 ha w celu sprzedaży. Własność – Powiat Łosice.

2) nieruchomość rolna położona w Zaborzu, gm. Platerów, oznaczona nr dz. 200 o pow. 1,1470 ha i dz. nr 207 o pow. 0,6873 ha w celu  ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste. Własność - Skarb Państwa.

Więcej...