Kliknij w obrazek aby przejść do treści komunikatu.


Aktualności

2020-07-16 14:31

Zgłoś się do nowego projektu „Widzimy nie tylko oczami”

Tracisz wzrok i masz już problemy z odczytywaniem druku, godzin na zegarku czy numerów nadjeżdżających autobusów? Nie zauważasz przeszkód albo unikasz wychodzenia o zmroku? Wstydzisz się tego i nie masz z kim o tym porozmawiać? Mieszkasz w powiecie łosickim? Zgłoś się do projektu „Widzimy nie tylko oczami” realizowanego przez Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych dla mieszkańców Wschodniego Mazowsza.

 

Więcej...

2020-07-16 13:09

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom które posiadają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Więcej...

2020-07-15 09:12

Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.


Więcej...

2020-07-14 14:55

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 14.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Więcej...

2020-07-14 14:15

XV edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz piętnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Łączy nas Mazowsze”.

Więcej...

2020-07-14 13:31

Szkolenie Terytorialsów

Wojska Obrony Terytorialnej w ramach misji „Obrona i wsparcie lokalnych społeczności” współpracują z samorządami w zakresie przygotowania pododdziałów do niesienia pomocy obywatelom zagrożonym skutkami działań zbrojnych, katastrof (ekologicznych, technicznych i cywilizacyjnych), klęsk żywiołowych, kataklizmów i w innych sytuacjach kryzysowych. Spełnienie misji wymaga realizacji szkoleń specjalistycznych w współdziałaniu ze służbami, strażami i inspekcjami zapewniającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym ratowniczo – gaśniczymi.

Więcej...