Aktualności

2020-02-03 10:06

Przedstawiciele Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej z wizytą na terenie powiatu łosickiego

Przedstawiciele Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza BUKA w Siedlcach w dniu 31 stycznia 2020 r. przebywali z roboczą wizytą na terenie powiatu łosickiego.

Więcej...

2020-02-03 07:40

Kwalifikacja wojskowa 2020

W dniach 03.02.2020 r. – 11.02.2020 r. na terenie Powiatu Łosickiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Więcej...

2020-01-31 15:47

BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA

Prace nad Budżetem Obywatelskim Mazowsza (BOM) wchodzą na ostatnią prostą. Pod koniec stycznia ruszają spotkania z mieszkańcami. A już od początku marca Mazowszanie będą mogli zgłaszać swoje projekty. W puli jest 25 mln zł. Mazowsze jest wśród pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Biorąc pod uwagę skalę województwa (Mazowsze jest największym i najludniejszym regionem w kraju) będzie to duże wyzwanie organizacyjne.

Więcej...

2020-01-31 11:04

Wsparcie finansowe dla OSP

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat udziela pomocy finansowej na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wparcie finansowe gmin/miast, pozwalające na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze i sprzęt oraz remont strażnic.  

Więcej...

2020-01-31 09:04

Nabór do projektu Aktywny Absolwent

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych rozpoczął nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent” współfinansowanego  ze środków Państwowego Funduszu Osób  Niepełnosprawnych.

Więcej...

2020-01-31 08:53

Kalendarium badań ankietowych Urzędu Statystycznego

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań.

Więcej...