Aktualności

2019-06-17 12:44

Raport o stanie powiatu za 2018 rok

    Uprzejmie informuję, że na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Powiatu Łosickiego  rozpatrzy „Raport o stanie powiatu za 2018 r.”.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą  zabrać głos również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019, poz.511), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

„Raport o stanie powiatu za 2018 r.” dostępny jest pod adresem:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/237180

Więcej...

2019-06-03 15:06

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łosickiego

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/237208

Więcej...

2019-05-29 12:35

Ogłoszenie

    Starosta Powiatu Łosickiego informuje  o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu KORCZÓWKA  gm. Olszanka. Prace obejmować będą: ustalenie i pomiar granic władania w terenach osiedlowych, sprawdzenie położenia przygranicznych budynków oraz weryfikację pozostałych granic.

Więcej...

2019-05-28 14:45

Złoty Krzyż Zasługi dla Starosty Katarzyny Klimiuk

    Złotym Krzyżem Zasługi została wyróżniona Starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna Klimiuk. Prezydent Andrzej Duda wręczył Pani Staroście odznaczenie podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, jaka odbyła się 27 maja w Belwederze.

    Prezydent Andrzej Duda zaprosił samorządowców z całej Polski na uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego. Tego dnia nadał odznaczenia 37 osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Podczas uroczystości prezydent podkreślał, że samorządowcy pełnią ważną funkcję publiczną i wiele dali z siebie dla rozwoju swoich lokalnych wspólnot oraz obszarów.

Więcej...

2019-05-24 14:08

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Więcej...

2019-05-24 14:06

Mazowsze bliskie sercu

Przed nami już XIV edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”.

 

Tegorocznym tematem przewodnim jest „Serdeczne Mazowsze” nawiązujące do serdeczności i gościnności zarówno mieszkańców jak i samego regionu. Najistotniejsze są emocje. To one inspirują, zniewalają, uwodzą. Najważniejsze, by uczucia były pozytywne i prawdziwe. Wychodziły z wnętrza tego miejsca i mieszkających tam ludzi. Takich zdjęć oczekujemy w tym roku od uczestników konkursu. W powiązaniu z tą ideą w celu wzbudzenia pozytywnych emocji oraz zintegrowania mieszkańców regionu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich fotografów amatorów, zarówno tych pełnoletnich jak i niepełnoletnich do zgłaszania swoich zdjęć w konkursie. Nabór prac potrwa do 14 czerwca 2019 r.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne.

Więcej...