STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH
UL. NARUTOWICZA 6, 08-200 ŁOSICE
TEL/FAX 83 359 03 34
@

Organizacja starostwa:

Referat Finansowy

ul. Narutowicza 6,
p. 46, tel. 83 357 19 46 - A. Sulińska - Skarbnik Powiatu
p. 47, tel. 83 357 19 47 - D. Stefaniuk, A. Szupiluk
p. 48, tel. 83 357 19 48 - A. Obzejta, J. Bogdał
p. 49, tel. 83 357 19 49 - A. Marciniuk (KASA)
@

Referat Architektury i Budownictwa

ul. Narutowicza 6,
p. 32,  tel. 83 357 19 32 - F. Głuchowski, J. Szewczyk
p. 33,  tel. 83 357 19 33 lub 83 357 26 29 - J. Romaniuk - Kierownik


@

Pliki do pobrania z referatu budownictwa

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Narutowicza 6,

p. 15, tel. 357 19 15 -  M. Zacharczuk, W. Latus

p. 16, tel. 357 19 16 -  J. Księżopolski

p. 17, tel. 357 19 17 -  M. Mucha, J. Matusz

p. 18, tel. 357 19 18 -  T. Czapska, M. Dmowska

p. 19, tel. 357 19 19 lub 357-33-80 - E. Pietruczuk

p. 20, tel. 357 19 20 -  E. Matusz, K. Kordaczuk

p. 23, tel. 357 19 23 lub 357-27-23 - W. Chlebiński - Geodeta Powiatowy

@

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Narutowicza 6
p. 38, tel. 83 357 19 38 - B. Bagłaj, B. Białek
p. 39, tel. 83 357 19 39
 - S. Kordaczuk - Kierownik

@

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Narutowicza 6,

p. 37, tel. 83 357 19 37 - J. Mirońska

 

poniedziałek - od 08:00 do 13:00

środa - od 8:00 do 15:30

czwartek - od 8.00 do 15.30

@

>>więcej informacji<<

Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji Polski z Unią Europejską

ul. Narutowicza 6,
p. 31, tel. 83 357 19 31 - M. Romaniuk

@

Samodzielne stanowisko ds. kadr i organizacji

ul. Narutowicza 6,
p. 27, tel. 83 357 19 27  - M. Hryciuk

@

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu

ul. Narutowicza 6,
p. 44, tel. 83 357 19 44 - I. Wierzbicka

@

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu

ul. Narutowicza 6,
p. 29, tel. 83 357 19 29 - E. Kuśmierczyk

@

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

ul. Narutowicza 6,
p. 36, tel. 83 357 19 36 - A. Lewandowska

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

ul. Narutowicza 6,

p. 34, tel. 83 357 19 34 - R. Kasprowicz, A. Lauferska


link do bezpośredniej zakładki sztabu

Informatyk

ul. Narutowicza 6,
p. 31, tel. 83 357 19 31 - A. Ozioro

@

Inspektor Ochrony Danych

Starosta Powiatu Łosickiego wyznaczył na inspektora ochrony danych, którym będzie Stefan Książek. Może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: @ Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.