„Przewodnik po ziemi łosickiej” autorstwa Mariana Czmocha

-

    Ziemia łosicka położona jest na Podlasiu Południowym w rejonie środkowego odcinka Bugu. Osadnictwo rozpoczęło się na przełomie I i II tysiąclecia, świadczą o nim istniejące grodziska. Przed wiekami ścierały się tu wpływy ruskie, mazowieckie (lackie) i litewskie. Pozostałością po nich są nazwy miejscowości i nazwiska mieszkańców. Wschodnią granicę osadnictwa lackiego wyznaczała Toczna. Wielokrotnie obszar przechodził we władanie innego państwa: Rusi, Litwy, Mazowsza. Chrystianizacja w obrządku łacińskim rozpoczęła się dopiero w I poł. XV w. Ciekawym elementem historii regionu jest walka unitów o przetrwanie w swojej wierze.

    Krajobraz terenów nadbużańskich ukształtował lodowiec z okresu stadiału Warty. Wśród morenowych wzgórz meandrują rzeki, z których największą jest Bug, jedna z nieliczny naturalnych dużych rzek Europy. Piękno i naturalność oraz walory przyrodnicze doliny Bugu zostały dostrzeżone. W jego środkowym biegu utworzono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, a w nim wyodrębniono rezerwaty przyrody. Żwirowe podłoże i porastające je lasy wytwarzają specyficzny mikroklimat.

    Względy historyczne i przyrodnicze ziemi łosickiej są atrakcją dla turystów. Rozwija się baza turystyczna oraz agroturystyka. Czyste, zdrowe powietrze, spokój, cisza, piękne lasy i majestatyczny Bug są magnesem dla turystów i wczasowiczów, którzy chcą odpocząć od miejskiego zgiełku, pośpiechu, stresu.

 

Książkę można nabyć w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury, Bibliotece Powiatowej w Sarnakach, InfoCentrum w Łosicach i Księgarni "Dom Książki" w Łosicach.

KRAINA BUGU

Kwartalnik, numer 06/WIOSNA/2013 do nabycia w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury w cenie 14,90 zł.

 

W numerze znajdziecie m.in.: ciekawe propozycje na majówkę w Krainie Bugu, fantastyczny reportaż Ewy Zwierzyńskiej o Polesiu, zapowiadany wywiad z Anią Dąbrowską oraz nowy dział – Sposób na Etno – gdzie we wzorach, kolorach i formach tworzonych przez naturę, szukamy inspiracji do kreowania naszej codzienności.

500 LAT ŁOSICKIEGO KOŚCIOŁA - DZIEJE PARAFII I DEKANATU

-

Monografia jest pierwszą próbą kompleksowego opracowania dziejów Parafii Św. Zygmunta i dekanatu łosickiego - od momentu powstania do dnia dzisiejszego.

 

Książkę można nabyć w sekretariace Łosickiego Domu Kultury w cenie 35,00 zł (oprawa twarda).

STANISŁAW LEWICKI - ZAPIS OCALENIA

-

W 65. rocznicę bitwy którą stoczył partyzancki oddział „Zenona”, 34 pp AK pod Jeziorami 30 czerwca 1944 roku, czytelnik otrzymuje drugie wydanie wspomnień Stanisława Lewickiego „Zapis ocalenia”. Pierwsze wydanie miało miejsce w 1969 r. Była to jedna z pierwszych pozycji wspomnień żołnierza AK w PRL. Książka wówczas wzbudzała wielkie emocje bo poruszała przemilczany a nawet zakazany temat wkładu AK w walkę z hitlerowskim okupantem. Dzisiaj, obok licznych publikacji wspomnieniowych żołnierzy ruchu oporu, które ukazały się od tego momentu na rynku księgarskim, uznaliśmy za stosowne przypomnieć dawno już wyczerpany nakład wspomnień Stanisława Lewickiego.

Inicjatywę wznowienia wydania, dzięki uprzejmości i zgodzie Pani Krystyny Krajewskiej. córki Stanisława Lewickiego, podjęło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej dla uczczenia wspomnianej już rocznicy. Obecne wydanie jest oryginalnym tekstem bez żadnych prób ingerencji. Uważamy bowiem, że wspomnienia Stanisława Lewickiego są jego osobistą relacją  wydarzeń, które sam przeżył i niewłaściwe było by ingerowanie w jego treść. Czytelnik mając do dyspozycji wspomnienia członków oddziału „Zenona” Karola „Kajtka” Frankowskiego  pod tytułem „Na ścieżkach Podlasia” i Aleksandra „Rocha” Werszki „W szeregach walczącego Podlasia” ma szansę osobiście zweryfikować relacje autora publikowanego tekstu.

 

Książkę można nabyć w łosickich księgarniach oraz w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury i Łosickim Centrum Informacji „Inform@cja” w cenie 27,00 zł.

STANISŁAW LEWICKI - ZAPIS OCALENIA cz. II

-

Inicjatywę wznowienia wydania, dzięki uprzejmości i zgodzie Pani Krystyny Krajewskiej córki Stanisława Lewickiego, podjęło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Obecne wydanie jest oryginalnym tekstem bez żadnych prób ingerencji. Uważaliśmy bowiem, że wspomnienia Stanisława Lewickiego są jego osobistą relacją  wydarzeń, które sam przeżył i niewłaściwe było by ingerowanie w jego treść. Czytelnik mając do dyspozycji wspomnienia członków oddziału „Zenona” Karola Frankowskiego „Kajtek” pt. „Na ścieżkach Podlasia” i Aleksandra Werszki „Roch”, „W szeregach walczącego Podlasia” ma szansę osobiście zweryfikować relacje autora publikowanego tekstu. Jedyna zmiana dotyczy pseudonimu Władysława Zaborowskiego, który w pierwszym wydaniu brzmiał „Dymsza”, natomiast rzeczywisty pseudonim to „Rymsza”. Podejrzewać należy, że był to błąd drukarski nie wynikający z intencji autora wspomnień.

 

Książkę można nabyć w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury i Łosickim Centrum Informacji „Inform@cja” w cenie 27,00 zł.

ŚLADY PAMIĘCI

Książka pt.: „Ślady Pamięci” autorstwa p. Ewy Podniesińskiej i p. Barbary Wyczółkowskiej-Łotockiej jest wędrówką śladami pamięci o Oddziale Partyzanckim „Zenona” 34 PP 9 Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej, po miejscach związanych z jego działalnością na Ziemi Łosickiej. Przedstawia partyzantów, którzy walczyli o wolną Polskę  i spoczywają na wielu cmentarzach lub ich miejsce pochówku nie jest znane. To książka o podlaskim patriotyzmie i heroizmie zwyczajnych ludzi, którzy rozumieli, czym jest Ojczyzna i wolność.

Publikacja ukazała się z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosicach dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Łosice.

Książka dostępna jest w Łosickim Centrum Informacji „Inform@cja” oraz w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury.     

BYŁ WIĘC ODDZIAŁ, JEDEN Z WIELU, BYLI CHŁOPCY TAK JAK INNI...

Powstanie i działalność OP. 34pp. 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty AK dowodzonego przez Stefana Wyrzykowskiego ps. Zenon. Autor: Sławomir Łukaszuk. Rok wydania: 2011.

Operujący na południowym Podlasiu oddział partyzancki "Zenona" był niezwykłą grupa bojową polskiego państwa podziemnego. Dzięki przenoszonej radiostacji zabezpieczał on kontakt z rządem w Londynie. Jego legendę stworzyły udział w walkach, dramatyczne losy poszczególnych żołnierzy, akcja osłaniana wydobycia i ukrycia rakiety V2 z bagien Bugu, a także niezwykły skład: w oddziale była amerykańska załoga strąconego przez Niemców bombowca, rosyjska drużyna złożona z uciekinierów w niewoli, a pod koniec wojny także kilkudziesięciu Węgrów.

 

Książka dostępna jest w Łosickim Centrum Informacji „Inform@cja” oraz w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury. Cena 30 zł.

 

OCALONE Z TRANSPORTÓW DZIECI ZAMOJSZCZYZNY

Beata Kozaczyńska: "Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 1942-1945"

 

Książka opracowana została przez dr Beatę Kozaczyńską (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), w związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą rozpoczęcia akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie (27 listopada 2012 r.). W jej rezultacie na przełomie 1942 i 1943 r. skierowano sześć transportów z dziećmi i starcami do dystryktu warszawskiego (ówczesne powiaty: Garwolin, Siedlce i Mińsk Mazowiecki).
W pierwszej części autorka przybliżyła genezę i przebieg akcji wysiedleńczej, gehennę wysiedleńców w obozie przejściowym w Zamościu oraz organizację pomocy wysiedlonym dzieciom. W części drugiej ukazane zostały jednostkowe losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny - począwszy od chwili wysiedlenia z rodzinnego domu, osadzenia w obozie przejściowym w Zamościu i pobytu na terenie dystryktu warszawskiego, do czasu powrotu w rodzinne strony.
Książka ma charakter popularno-naukowy, zawiera ok. 240 fotografii i dokumentów archiwalnych z okresu II wojny światowej (w większości dotychczas niepublikowanych).
Publikacja powstała dzięki życzliwości osób prywatnych oraz instytucji: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, Muzeum Historii Polski w Warszawie (w ramach programu "Patriotyzm Jutra"), Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Książka dostępna jest w Łosickim Centrum Informacji „Inform@cja” oraz w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury. Cena 50 zł.

 

Z NOTATNIKA "MARTY" ALINY FEDOROWICZ - BARBARA WYCZÓŁKOWSKA-ŁOTOCKA

Wybrane wiersze z „Notatnika Marty” dotyczą Oddziału Partyzanckiego "Zenona" 34 pp 9 Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej - rozdziały II - V oraz 300-lecia Parafii Leśniańskiej - rozdział VI. Biogram Aliny Fedorowicz ps. "Marta" - rozdział I. Do części utworów dołączone są notatki informacyjne "Marty" dotyczące danego wiersza. Całość uzupełniona jest materiałem ilustracyjnym. 

 

Książka dostępna jest w Łosickim Centrum Informacji „Inform@cja” oraz w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury. Cena 32 zł.

 

KAROL FRANKOWSKI "KAJTEK" - NA ŚCIEŻKACH PODLASIA

Wspomnienia z lat dziecięcych, okupacji, PRL-ki i III RP. Rok wydania 2009.

Wspomnienia Karola Frankowskiego, pseudonim Kajtek. Urodził się on w Kobylanach na Podlasiu. Do gimnazjum uczęszczał w Warszawie, ale cały okres okupacji spędził w rodzinnej miejscowości. W 1941 roku wstąpił do ZWZ-AK, a w roku 1943 został przydzielony do Oddziału Partyzanckiego „Zenona” 34 pp. 9 Podlaskiej dywizji Piechoty AK, a następnie w roku 1945 był w Oddziale ROAK, dowodzonym przez Roberta Domańskiego „Jarach”, „Florian”.

 

Książka dostępna jest w Łosickim Centrum Informacji „Inform@cja” oraz w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury. Cena 35 zł.

 

EDDIE WEINSTEIN - 17 DNI W TREBLINCE

Drugie poprawione i uzupełnione wydanie  książki pt. „17 dni w Treblince”.

Autor książki urodził się w 1924 r. w  Łosicach. W czasie okupacji był więźniem getta w swoim rodzinnym mieście, a w sierpniu 1942 r., wraz z wieloma innymi łosiczanami żydowskiego pochodzenia, trafił do Treblinki. 17 dni, które spędził w tamtejszym obozie zagłady to najczarniejszy czas z jego wspomnień z okresu okupacji. Nawiązuje do nich tytuł książki. Eddie Weinstein zbiegł z obozu i jako jeden z nielicznych łosickich Żydów przetrwał okres okupacji, ukrywając się w rodzinnej okolicy. We wrześniu 1944 r. wstąpił do 2. Armii Wojska Polskiego, z którą dotarł na teren Niemiec. Nie wrócił już do Łosic. Wyemigrował i rozpoczął nowe życie w USA, gdzie zmarł w 2010 r.

Książka, którą bierze do ręki czytelnik, została napisana jeszcze w latach 1946-47, kiedy wspomnienia czasu wojny były żywe. Autor spisał je w jidysz, swoim pierwszym języku, którym posługiwał się na co dzień w Łosicach. Rękopis przechowywany jest w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu „Yad Vashem”, który kilkanaście lat temu zdecydował się przetłumaczyć i opublikować relację Weinsteina. Wspomnienia te, w tym wydaniu, zostały uzupełnione  o przypisy i posłowie, ale zachowały swoją pierwotną konstrukcję i wymowę.

 

Książkę można nabyć w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury i Łosickim Centrum Informacji „Inform@cja” w cenie 22,00 zł.

 

Stella Zylbersztajn - A gdyby to było Wasze dziecko?

 

Książkę można nabyć w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury i Łosickim Centrum Informacji „Inform@cja” w cenie 15,00 zł.

 

SARNAKI I OKOLICE. PRZEWODNIK

-

W styczniu 2010 r. ukazało się drugie wydanie przewodnika po Sarnakach i okolicach. Książkę warto polecić wszystkim miłośnikom okolic nadbużańskich, zarówno tym, którzy przyjeżdżają tu w poszukiwaniu wypoczynku, jak i tym, którzy mieszkają w pobliżu. Obszerne i wyczerpujące opisy, liczne ciekawostki i kolorowe zdjęcia to atuty kolejnej regionalnej publikacji.

Przewodnik otwierają ogólne informacje nt. Sarnak i Gminy Sarnaki, obejmujące środowisko naturalne, ochronę przyrody i gospodarkę. Obszerny rozdział, który dotyczy historii Sarnak z naturalnych względów obejmuje również historię dóbr Klimczyce, w składzie których miejscowość znajdowała się aż do uwłaszczenia w 1864 r.

Część turystyczna została opracowana w formie trzech tras. Pierwsza to propozycja spaceru po samych Sarnakach, dwie kolejne prowadzą przez niemal wszystkie miejscowości gminy. Obszerna charakterystyka dotyczy najpopularniejszych miejscowości turystycznych, jak Fronołów, Mierzwice, Serpelice, ale też wsi, do których turyści niemal nie zaglądają: Litewniki, Kolonia Hołowczyce czy Rzewuszki. Opisy najciekawszych miejsc wzbogacają liczne cytaty i ciekawostki.

Jest to drugie wydanie książki, która po raz pierwszy ukazała się w 2007 r. Od pierwowzoru różni się jednak zasadniczo, co sprawia, że osoby, które mają na półce pierwszą edycję z pewnością chętnie sięgną po kolejną. Zachętą dla nich będą przede wszystkim kolorowe zdjęcia, które znakomicie prezentują się na wysokiej jakości papierze (wszystkich ilustracji, łącznie z fotografiami archiwalnymi i rysunkami, jest przeszło 150), odmieniona szata graficzna i większa czcionka – na jej rozmiary w wydaniu pierwszym skarżyli się szczególnie starsi czytelnicy. W treści dokonane zostały także niewielkie zmiany i uzupełnienia. Dodano również listę gospodarstw agroturystycznych wraz z ich krótkim opisem. Całość liczy 96 stron w formacie A5.

 

Książka jest dostępna w sklepie pp. Kaczanów w Sarnakach, w Łosickim Domu Kultury oraz Łosickim Centrum Informacji.

ŁOSICE I ZIEMIA ŁOSICKA

-
Album został wydany z okazji 500 rocznicy lokacji Łosic na prawie magdeburskim. Zaprezentowano w nim najstarsze zdjęcia miasta i okolicy ze zbiorów Józefa Rumika na tle współczesnych fotografii tych samych obiektów w większości autorstwa M. Kucewicza. Ponadto w albumie znalazła się historia Ziemi Łosickiej autorstwa T. Dobrowolskiego oraz charakterystyka warunków naturalnych okolicy opracowana przez K. Dziołaka.

Książkę można nabyć w Łosickim Domu Kultury w cenie 25,00 zł (oprawa miękka); 35,00 zł (oprawa twarda)

ZIEMIA NAJBLIŻSZA

-
Album poświęcony pamięci Romualda III Mikoszewskiego oraz twórczości literackiej uczestników konkursu jego imienia. Książka składa się z dwóch części – pierwszej prezentującej fraszki Romualda III Mikoszewskiego i drugiej promującej twórczość laureatów konkursu. Całość jest bogato zilustrowana reprodukcjami linorytów Mikoszewskiego i nawiązuje formą do redagowanych przez niego wspólnie z lokalnymi pedagogami zeszytów „Zabytki Ziemi Najbliższej”.
Łosice 2005. 

Książkę można nabyć w Łosickim Domu Kultury w cenie 15,00 zł.

30-lecie Rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" 1981-2011

-

Książka stanowi zbiór informacji o najważniejszych wydarzeniach z dziejów rolniczej „Solidarności”. Mamy tu więc przypomnienie okresu walki o zarejestrowanie związku, stan wojenny i zdelegalizowanie, reaktywowanie i ponowną rejestrację, wreszcie działalność w latach ostatnich. Znajdziemy też informacje o liderach, wywierających wpływ na związek. Książka zawiera wiele interesujących, dotąd niepublikowanych zdjęć. Ma nowoczesną formułę graficzną, chwalą ją znawcy edytorstwa.

 

Książkę można nabyć w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury i w Łosickim Centrum Informacja w cenie 17,00 zł.

RYSZARD CHOJECKI - PASZPORT NA GODZINĘ X

-
Tomik poezji Ryszarda Chojeckiego, wydany w 2003 r. 


Książkę można nabyć w sekretariacie Łosickiego Domu Kultury w cenie 5,00 zł.