Centralna Baza Ofert Pracy

Poniższy link przekierowuje do strony Publicznych Służb Zatrudnienia obsługujących Centralną Bazę Ofert Pracy zawierającą oferty pracy z terenu całego kraju.

Centralna Baza Ofert Pracy >>>


Aktualne oferty pracy

Informacja z naboru na wolne urzędnicze stanowisko Geodety

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236578


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236545


Informacja z pierwszego etapu konkursu - Geodeta

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236544


Informacja o wynikach naboru - ZDP

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236496


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Geodeta

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236471


Informacja z rozpatrzenia ofert na usługę sprzątania i utrzymania czystości

Informacja z rozpatrzenia ofert na usługę sprzątania i utrzymania czystości.

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236467


Informacja z pierwszego etapu rekrutacji - ZDP

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236466


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Geodety

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236383


Zaproszenie do złożenia oferty dla firm sprzątających

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236365


Konkurs na wolne stanowisko - ZDP

Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236363


Informacja o wynikach naboru - ZDP

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236289


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Geodeta

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236280


Informacja z pierwszego etapu rekrutacji - ZDP

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236237


Konkurs na wolne stanowisko - ZDP

Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

Informacja na stornie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/236140


Informacja o zakończeniu rekrutacji

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól informuje o zakończeniu rekrutacji na stanowisko inspektora do spraw księgowo-kadrowych.

Informacja poniżej oraz na stornie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/234080


Informacja z pierwszego etapu rekrutacji

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól informuje o zakończeniu I etapu rekrutacji na stanowisko inspektora do spraw księgowo-kadrowych.

Informacja poniżej oraz na stornie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/234047


Konkurs na wolne stanowisko - Inspektora

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw księgowo-kadrowych.

Informacja poniżej oraz na stornie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/233924


Konkurs na wolne stanowisko - Inspektora

Informacja z zakończenia naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Informacja na stornie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/232707

Lub do pobrania poniżej:

application/pdf ogloszenie_271017.pdf (359.3 KiB)

Konkurs na wolne stanowisko - Inspektora

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji - Inspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Informacja na stornie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/232695

Lub do pobrania poniżej:

application/pdf ogloszenie_231017.pdf (197.4 KiB)

Konkurs na wolne stanowisko - Inspektora

Konkurs na wolne stanowisko - Inspektora w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Informacja na stornie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/232511

Lub do pobrania poniżej:

application/pdf ogloszenie_290917.pdf (1.3 MiB)

Wyniki naboru na Inspektora ds. księgowości

Informacja o zakończeniu naboru na stornie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/232051


Konkurs na stanowisko Inspektora ds. księgowości - I etap rekrutacji

Wyniki z I etapu rekrutacji BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/231996


Konkurs na stanowisko Inspektora ds. księgowości

Więcej informacji na stronie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/231915


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łosicach

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/231632


INFORMACJA Z PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI

lista kandydatów spełniających wymagania formalne na Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjneg Szkół w Łosicach

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/231633


KONKURS NA STANOWISKO

    Zarząd Powiatu Łosickiego ogłosił konkurs: na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach w Łosicach.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/ActDetails/135937,


KONKURSY NA STANOWISKA

    Zarząd Powiatu Łosickiego ogłosił trzy konkursy: na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łosicach, na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach oraz na stanowisko kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łosicach.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa:

na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łosicach,

na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach,

na stanowisko kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łosicach.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Z dnia 31.03.2016r.

 

Wyniki  przeprowadzonego naboru na  Lokalnego Animatora Sportu na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach w ramach projektu „Animator Moje Boisko ORLIK 2012”

 

W dniu 31 marca 2016 r. Komisja Konkursowa wybrała następujące osoby: 

 1.   Pan Marek Szaniawski
 2.   Pan Paweł Muder

 

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

 1. Leszek Szyc   – Kierownik PZEAS w Łosicach
 2. Wanda Frączek   – Członek Zarządu Powiatu
 3. Małgorzata Węgrzyniak   – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach

ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO

OGŁASZA NABÓR NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH

PROGRAMU  MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

 

Uwaga: przewiduje się zatrudnienie dwóch osób na niżej wymienionych warunkach:

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie na okres zgodny z zasadami projektu „Lokalny Animator Sportu” określonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  tj. od 01.04.2016r. do 31.12.2016r.

W okresie 1 miesiąca liczba godzin pracy wynosi 80, przy czym:

40 godzin – umowa z Zespołem Szkół Nr1 w Łosicach,

40 godzin – umowa z podmiotem, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu przez Ministra Sportu i Turystyki.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania wynagrodzenia z projektu „Lokalny Animator Sportu”  zatrudnienie obejmujące łącznie 80 godzin  zajęć uzyska jeden animator.

I. Wymagania niezbędne:

1)      kandydat ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

2)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3)      nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu Łosickiego poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,

2)      działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej poprzez profesjonalną ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych,

3)      organizację imprez i rozgrywek sportowych,

4)      włączenie innych instytucji i organizacji działających na terenie gminy do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania programu „Lokalny Animator Sportu”,

5)      współpracę z nauczycielami szkół z terenu gminy w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

6)      inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport,

7)      prowadzenie wymaganej dokumentacji.

III. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Łosicach tj. proponowany zakres zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu przy uwzględnieniu 80 godzin zajęć w miesiącu,

4)      kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień do prowadzenia zajęć,

5)      inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,

6)      oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

7)      oświadczenie o niekaralności,

8)      oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

9)      oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw  publicznych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku,  poz. 2235).

Oferty należy składać w Powiatowym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Łosicach ul Piłsudskiego 6/42  w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem Dotyczy: Lokalny Animator Sportu w terminie do dnia 29.03.2016r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.

II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji programu – Lokalny Animator Sportu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie, dlatego brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Łosickiego oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Łosicach pod numerem telefonu 83/357 00 02.

 

 Zarząd Powiatu Łosickiego

 


Łosice, dnia 09.03.2016r.

OA. 2110.3.2016

 

INFORMACJA

STAROSTWO POWIATOWE

 W ŁOSICACH, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6

 

Informuję, że w wyniku zakończenia przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka na ½ etatu w Starostwie Powiatowym w Łosicach Komisja wyłoniła do zatrudnienia;

 

Pana Arkadiusza Ozioro – Koszelówka  

 

UZASADNIENIE

Pan Arkadiusz Ozioro zam. Koszelówka , spełnił wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu. Uzyskał wysoki wynik z przeprowadzonego pisemnego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na 40 możliwych punktów uzyskał 35,75pkt. Co stanowi 89%.  Pan Arkadiusz Ozioro ukończył studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach o kierunku informatyka w specjalności programowanie systemów i baz danych. Posiada wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku informatyka.

 

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

1. Przewodniczący Komisji – Czesław Giziński

2. Członek Komisji – Walerian Chlebiński

3. Członek Komisji - Marianna Hryciuk

 


Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński


Łosice, dnia 09.03.2016r.

OA. 2110.1.2016

 

STAROSTWO POWIATOWE

 W ŁOSICACH, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6

 

Informuję, że w wyniku zakończenia przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy specjalista ds. księgowości na 1 pełen etat w Starostwie Powiatowym w Łosicach Komisja wyłoniła do zatrudnienia;

 

Panią Katarzynę Demianiuk – Czeberaki

 

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Demianiuk zam. Czeberaki, spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu. Uzyskała wysoki wynik z przeprowadzonego pisemnego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na 40 możliwych punktów uzyskała

32,5 pkt. co stanowi 81%.  Pani Katarzyna Demianiuk ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku ekonomia w zakresie rachunkowości i finansów w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie w zakresie rachunkowość i controlling. Posiada wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku starszego specjalisty ds. księgowości.

 

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

1. Przewodniczący Komisji – Czesław Giziński

2. Członek Komisji – Julia Walczyńska

3. Członek Komisji - Marianna Hryciuk

 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński


 Łosice, dnia 24.02.2016r.

OA.2110.3.2016

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko  pracy informatyka w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

 

  Wymagania formalne określone w ogłoszeniu Nr OA.2110.3.2016 z dnia 11 lutego 2016r. spełnili i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji niżej wymienieni kandydaci:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

 1. Arkadiusz Ozioro – Koszelówka
 2. Łukasz Michał Wiesner - Łosice

 

Powyżsi Panowie zostaną poinformowani telefonicznie i pocztą e-mail o miejscu i czasie dalszego postepowania konkursowego.

 

 Starosta Łosicki

/-/ Czesław Giziński


Łosice, dnia 24.02.2016r.

OA.2110.1.2016

 

Informacja z pierwszego etapu rekrutacji.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko  pracy starszego specjalisty ds. księgowości w Starostwie Powiatowym w Łosicach.

 

  Wymagania formalne określone w ogłoszeniu Nr OA.2110.1.2016 z dnia 9 lutego 2016r. spełniła i zakwalifikowała się do dalszego etapu rekrutacji niżej wymieniona kandydatka:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania

 1. Katarzyna Demianiuk – Czeberaki

 

Powyższa Pani zostanie poinformowana telefonicznie i pocztą e-mail o miejscu i czasie dalszego postepowania rekrutacyjnego.

 

 

                                                                                              

Starosta Łosicki

 /-/ Czesław Giziński


Łosice, dnia 10.02.2016

OA.2110.3.2016

 

STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO

OGŁASZA  

NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH
UL. NARUTOWICZA 6
08 – 200 ŁOSICE

Stanowisko  -  Informatyk, 1/2 etatu
w Starostwie Powiatowym w Łosicach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE - (konieczne)

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada wykształcenie wyższe (informatyczne),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. staż pracy, w tym  doświadczenie na stanowisku informatyka,
 8. znajomość ustaw:

1) o informatyzacji,

2) o finansach publicznych,

3) o zamówieniach publicznych,

4) o samorządzie powiatowym,

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. praktyczna znajomość technologii wykorzystywanych w przewodowych i bezprzewodowych sieciach teleinformatycznych,  
 2. umiejętność zarządzania środowiskiem bazodanowym,
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznych,
 4. znajomość programu umożliwiającego utrzymanie i wprowadzanie zmian na stronie internetowej,
 5. znajomość systemu operacyjnego MS Windows od strony administratora,
 6. umiejętność samodzielnej organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
 7. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 Informatyk zapewnia obsługę w funkcjonowaniu sieci komputerowej, informatycznej, teleinformatycznej, serwerowej, strony internetowej, bip-u, drukarek, kopiarek itp. główne zadania to:

1. administrowanie siecią komputerową,

2. zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych,

3. nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc pracownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,

4. nadzorowanie nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w razie potrzeb modyfikowanie,

5. administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,

6. odpowiedni dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,

7. zabezpieczenie urządzeń i systemu informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych,

8. konserwacja oraz naprawy sprzętu komputerowego,

9. wprowadzenie i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych i aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów, zapewnienie ich dostępności, integralności i bezpieczeństwa,

10. utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej),

11. administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa,

12. administrowanie systemem poczty elektronicznej,

13. administrowanie zdalnym dostępem do zasobów informatycznych,

14. określanie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualniania systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrażanie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników,

15. archiwizowanie systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,

16. współpracowanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie tworzenia i realizacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa.

17. nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,

18. administrowanie i sprawowanie nadzoru technicznego nad stroną internetową urzędu,

19. prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów.

20. dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego zgodnie z zamówieniami publicznymi, oraz utylizowanie zużytego sprzętu

21. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w projektach informatycznych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU

 

Zmienne tempo pracy, praca biurowa, umysłowa, częste kontakty z pracownikami, sytuacje kryzysowe i stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA

 

**W miesiącu styczniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łosicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 4. kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 5. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
 6. kopii dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectw pracy, w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie lub umowę o prace bez wynagrodzeń)
 7. kopii dokumentów innych potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, umiejętnościach),
 8. oświadczenie poświadczające obywatelstwo kandydata,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawa z dnia 20.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182, ze zm. ).
 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego),
 2. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku informatyka 
  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań niezbędnych ( koniecznych ) związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-7.

Oferty aplikacyjne można składać:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, sekretariat starosty, pokój nr 29.
 • przesłać na adres urzędu : Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 22 lutego 2016r. do godz. 1200 .

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

Wszystkie dokumenty kserowane powinny być potwierdzone wpisem ,,za zgodność z oryginałem” i opatrzone własnoręcznym podpisem.

**Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.].

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko - Informatyka ” Oferty przesłane pocztą – liczy się data dostarczenia do odbiorcy ( data wpływu). 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Łosickiego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie bądź e-mail.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 357 19 27 lub 357 19 29.
 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński

 


Łosice, dnia 10.02.2016

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA

 

 

   Starosta Powiatu Łosickiego unieważnia ogłoszenie o  konkursie na stanowisko informatyka Nr OA. 2110.2.2016 ogłoszone w dniu 09 lutego 2016r.

 

 

 

 

Starosta Łosicki

/-/ mgr inż. Czesław Giziński

 


Łosice, dnia 09.02.2016 r.

OA.2110.1.2016

 

STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOSICACH
UL. NARUTOWICZA 6
08 – 200 ŁOSICE

Stanowisko  -  Starszy specjalista ds. księgowości, pełen etat
w Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Łosicach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE - ( konieczne )

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada wykształcenie wyższe (preferowane rachunkowość, ekonomia i finanse),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7.  trzy letni staż pracy, w tym  doświadczenie na stanowisku związanym z księgowością samorządową,
  (budżetową)
 8. znajomość ustaw:

1) o finansach publicznych,

2) o rachunkowości,

3) o sprawozdawczości budżetowej,

4) o samorządzie powiatowym,

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. znajomość obsługi komputera, Word, Excel,
 2. znajomość zasad księgowości budżetowej,  
 3. doświadczenie w pracy w księgowości samorządowej ( budżetowej).
 4. umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, umiejętność radzenia ze stresem.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań referatu finansowego, w szczególności:

1.prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,                                                                

2. dekretacja i księgowanie zaszłości gospodarczych,                                                         

3. bieżące i okresowe uzgadnianie obrotów i sald księgowych,                                           

4. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej,                                          

5. opracowywanie planów finansowych jednostki budżetowej, oraz planów WPF,           

6. wykonywanie dyspozycji pieniężnych w obrocie bezgotówkowym- wysyłanie przelewów drogą elektroniczną,

7. wykonywanie analizy finansowej z wykonania dochodów i wydatków    budżetowych,                                                                                                            

8. dbałość o przestrzeganie dyscypliny finansowej,                                                            

9. ewidencja i kwalifikowanie wydatków strukturalnych.

 

WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU

 

Zmienne tempo pracy, praca biurowa, umysłowa, siedząca, nieraz wymaga podejmowania szybkiego reagowania w celu podjęcia decyzji.

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA

 

W miesiącu styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Łosicach , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 4. kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 5. referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada),
 6. kopii dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectw pracy, w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie lub umowę o prace bez wynagrodzeń)
 7. kopii dokumentów innych potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, umiejętnościach),
 8. oświadczenie  poświadczające obywatelstwo kandydata,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawa z dnia 20.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182, ze zm. ). 
 1. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego),
 2. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku starszego specjalisty ds. księgowości  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań niezbędnych ( koniecznych ) związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1- 7

Oferty aplikacyjne można składać:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, sekretariat starosty, pokój nr 29.
 • przesłać na adres urzędu : Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  22 lutego 2016r. do godz. 1200 .

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 INNE INFORMACJE

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko - starszy specjalista ds. księgowości” Oferty przesłane pocztą – liczy się data dostarczenia do odbiorcy ( data wpływu). 

           

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Łosicach,
ul. Narutowicza 6.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Łosickiego.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie bądź e-mail.

                                                                                                       Starosta Łosicki

                                                                                              /-/ mgr inż. Czesław Giziński