Starostwo Powiatowe w Łosicach > Wzory dokumentów

Wzory dokumentów i pliki do pobrania


Referat Komunikacji:

Numery kont oraz wysokość opłat:

application/pdf oplaty referatu komunikacji.pdf (247.0 KiB)

Rada Powiatu


Rzecznik Konsumentów


Kadry i Organizacja


Pliki do pobrania z Referatu Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

application/msword ujawnienie_wykreslenie budynku z egib.doc (26.5 KiB)

application/pdf Wniosek o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci.pdf (148.3 KiB)

application/excel Wniosek o udostepnienie innych materialow zasobu geodezyjnego i kartograficznego.xls (65.2 KiB)

application/pdf Wniosek o udostepnienie mapy ewidencji gruntow i budynkow lub mapy zasadniczej.pdf (43.3 KiB)

application/excel Wniosek o udostepnienie mapy ewidencji gruntow i budynkow lub mapy zasadniczej.xls (61.6 KiB)

application/excel Wniosek o udostepnienie rejestrow, kartotek, skorowidzow, wykazow, zestawien tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntow i budynkow.xls (60.5 KiB)

application/excel Wniosek o udostepnienie rejestru cen i wartosci nieruchomosci.xls (67.5 KiB)

application/excel Wniosek o udostepnienie zbiorow danych bazy danych BDOT500.xls (61.9 KiB)

application/excel Wniosek o udostepnienie zbiorow danych bazy danych szczegolowych osnow geodezyjnych (BDSOG).xls (62.1 KiB)

application/excel Wniosek o udostepnienie zbiorow danych bazy ewidencji gruntow i budynkow.xls (91.5 KiB)

application/excel Wniosek o udostepnienie zbiorow danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).xls (63.6 KiB)

application/msword wniosek o ujawnienia dzierzawy Losice.doc (25.0 KiB)

application/pdf Wniosek o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.pdf (50.3 KiB)

application/excel Wniosek o wydanie wypisu_wypisu i wyrysu_wyrysu z ewidencji gruntow i budynkow.xls (70.0 KiB)

application/msword Wniosek o wydanie zaswiadczenia o gospodarstwie rolnym Losice.doc (30.0 KiB)

application/msword wniosek o wylaczenie gruntow z produkcji rolnej.doc (25.5 KiB)

application/msword zgloszenie zmian w operacie ewidencyjnym Losice.doc (30.0 KiB)Logo Powiatu do pobrania:

application/octet-stream logo.cdr (21.3 KiB)

image/png logo.png (108.4 KiB)

Pliki zamieszczone są do pobrania w nastepujących rozszerzeniach:

*.cdr   - Format pliku graficznego, który otworzysz za pomocą programu
            Corel Draw Graphics Suite X3

*.png - Format pliku graficznego, najbardziej popularny, który otworzysz
            za pomocą, np. Podgląd obrazów i faksów systemu Windows