Aktualizacja 12.10.2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

w związku ze wzrostem przypadków koronawirusa w Polsce oraz w Powiecie Łosickim, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Starostwa Powiatowego, jak również zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa zdecydowałam o wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze interesantów.

Od dnia 13 października 2020 r. (wtorek) do odwołania w Starostwie Powiatowym w Łosicach obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub elektronicznym. Prosimy o przychodzenie na konkretną umówioną godzinę.

Wcześniejsze stawienie się będzie oznaczało konieczność oczekiwania.

W razie niesprzyjających warunków pogodowych interesanci mogą schronić się w ustawionym przed budynkiem Starostwa namiocie zachowując dystans społeczny oraz środki higieny osobistej.

Prosimy o wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem:

Telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną), przez e-PUAP, e-mail: powiat@losice.pl.

W przypadku sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów, bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się, prosimy o pozostawienie dokumentów w skrzynce /w odpowiedniej przegródce/ umieszczonej przy głównym wejściu do budynku.

W celu powiadomienia o przebiegu załatwienia sprawy lub wyjaśnienia nieprawidłowości prosimy o podanie na dokumentach telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA !

PROSIMY O DOKONANIE PŁATNOŚCI PRZELEWEM 

>>> kliknij żeby zobaczyć numery kont <<<

Referat Komunikacji

  • sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10
  • sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami – 83 357 19 13

Zgłoszenia nabycia pojazdu oraz zbycia pojazdu można dokonać przez Internet na stronie: www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Przypominamy, że wnioski dostępne są na stronie internetowej Starostwa. Wypełnione dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: komunikacja@losice.pl

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

  • umawianie wizyt - 83 357 19 23 oraz 83 357 19 17

Przypominamy, że wnioski dostępne są na stronie internetowej Starostwa. Wypełnione dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: geodezja@losice.pl

Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  • umawianie wizyt - 83 357 19 33 oraz 83 357 19 32

Przypominamy, że wnioski dostępne są na stronie internetowej Starostwa. Wypełnione wnioski można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: budownictwo@losice.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej www.pcpr.losice.pl

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem:

https://portalsow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow

Kontakt telefonicznytel. 83 359 05 51, 83 357 19 40 e-mail: kontak@pcpr.losice.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY

Informacje dla osób bezrobotnych, pracodawców i klientów Urzędu dostępne są na stronie internetowej Urzędu: losice.praca.gov.pl

Kontakt telefoniczny: sekretariat 83 357 19 67

e-mail: walo@praca.gov.pl

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady – w nagłych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 83 357 19 29 lub mailowy pod adresem: pomocprawna@losice.pl

Zachęcam Państwa do zaglądania na witrynę internetową powiat.losice.pl. Będziemy tam publikować informacje i oficjalne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji. Proszę także, byście Państwo czerpali informacje z oficjalnych źródeł: stron Głównej Inspekcji Sanitarnej (gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (mz.gov.pl).

Zastosowanie się do zaleceń, które mają na celu nie tylko ochronę nas samych i najbliższych przed zarażeniem koronawirusem, ale także przeciwdziałanie jego rozprzestrzenianiu się w naszej społeczności, będzie wyrazem troski, empatii i odpowiedzialności za nas samych, nasze rodziny i współmieszkańców naszego powiatu i kraju.

 

Liczę na Państwa zrozumienie i współpracę.

Z poważaniem,

/-/ BARBARA MICHOŃ
Starosta Powiatu Łosickiego


Od dnia 13 października 2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

 

Od dnia 13 października  2020 roku obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach: wejście główne oraz wejścia boczne do Urzędu.

W przypadku sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów, bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się, prosimy o pozostawienie dokumentów
w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku.

Wejście główne:

1. Referat Komunikacji

umawianie wizyty, sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10
umawianie wizyty, sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami – 83 357 19 13

2. Powiatowy Urząd Pracy

umawianie wizyty w sprawach dotyczących:
rejestracji - 83 357 19 61
pożyczek/dofinansowania - 83 357 19 52
cudzoziemców - 83 357 19 51
potwierdzenia gotowości - 83 357 19 50
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - 83 357 19 54

3. Pozostałe różne sprawy

umawianie wizyty – 83 357 19 29

Wejście boczne (od strony stacji pogotowia ratunkowego):

1.Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

umawianie wizyty - 83 357 19 23 oraz 83 357 19 17

Wejście boczne (od strony jeziorka):

1. Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

umawianie wizyty - 83 357 19 33 oraz 83 357 19 32

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

umawianie wizyty - 83 359 05 51 oraz 83 357 19 40

3. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

umawianie wizyty – 83 357 19 37

W celu załatwienia sprawy proszę dzwonić pod właściwy numer telefonu podany wyżej.

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady – w nagłych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 83 357 19 44 lub mailowy pod adresem: pomocprawna@losice.pl.

Informujemy, że Kasa Urzędu będzie zamknięta. W związku z tym dokonywanie płatności należnych opłat może być realizowane poprzez bankowość elektroniczną lub placówkę bankową.


Aktualizacja 10.03.2020