Aktualizacja 10.06.2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

Do odwołania w jednym pomieszczeniu nie może być więcej interesantów niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania twarzy.

Na sali obsługi stosuj się do poniższych zasad:

 • W jednym pomieszczeniu nie może być więcej interesantów niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi
 • Cały czas zakrywaj usta i nos
 • Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od osób w kolejce i na sali
 • Jeśli chcesz tylko podać dokumenty, zostaw je w skrzynce podawczej
 • Przy wejściu zdezynfekuj ręce
 • Nie dotykaj niczego bez potrzeby
 • Wykonuj polecenia pracownika obsługi

Od 10 czerwca 2020 roku kasa Starostwa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:00 (wejście główne). Przy okienku może znajdować się tylko jedna osoba obsługiwana przez Kasjera, zaopatrzona w maseczkę. Osoby, które mają dostęp do płatności elektronicznych, zachęcamy w dalszym ciągu do dokonywania wpłat tą drogą. Dodatkowo istnieje możliwość dokonywania płatności bez prowizji w każdej placówce Banku Spółdzielczego.

 

Z poważaniem,
/-/ Katarzyna Klimiuk
Starosta Powiatu Łosickiego


Aktualizacja 21.04.2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

informuję, iż od dnia 22 kwietnia 2020 roku obsługa interesantów 
w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbywa się w 3 punktach: 
wejście główne oraz wejścia boczne do Urzędu.

Wejście główne:

1. Referat Komunikacji

 • umawianie wizyty, sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10
 • umawianie wizyty, sprawy dotyczące uprawnień do kierowania
  pojazdami – 83 357 19 13

2. Powiatowy Urząd Pracy

 • umawianie wizyty w sprawach dotyczących:
  • rejestracji - 83 357 19 61;
  • pożyczek/dofinansowania - 83 357 19 52;
  • cudzoziemców - 83 357 19 51;
  • potwierdzenia gotowości - 83 357 19 50;
  • Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - 83 357 19 54

Wejście boczne (od strony stacji pogotowia ratunkowego):

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 • umawianie wizyt - 83 357 19 23 oraz 83 357 19 17

Wejście boczne (od strony jeziorka):

1. Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa

 • umawianie wizyt - 83 357 19 33 oraz 83 357 19 32

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • umawianie wizyty - 83 359 05 51 oraz 83 357 19 40

 

W celu załatwienia sprawy proszę dzwonić pod właściwy numer telefonu podany wyżej.

 

 

Z poważaniem,
/-/ Katarzyna Klimiuk
Starosta Powiatu Łosickiego


Aktualizacja 16.03.2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego

Przypominamy:

 1. Załatwianie spraw odbywać się będzie przez e-PUAP, korespondencję tradycyjną, e-mail oraz telefonicznie.
 2. W pilnych niezwłocznych sytuacjach klienci urzędu obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretną godzinę.

Wykaz telefonów w poprzednim komunikacie, na stronie internetowej oraz BIP.


Aktualizacja 13.03.2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łosickiego,

w związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Starostwa Powiatowego, jak również zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa zdecydowałam o wprowadzeniu ograniczeń w obsłudze interesantów. Namawiam, byście Państwo załatwianie w urzędach spraw, które nie są terminowe, odłożyli w czasie.

Od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania w Starostwie Powiatowym w Łosicach obsługa interesantów będzie się odbywać wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub elektronicznym. Prosimy o przychodzenie na konkretną umówioną godzinę.

Prosimy o wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem:

Telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną), przez e-PUAP, e-mail: powiat@losice.pl.

W przypadku sytuacji, w której jest konieczne wyłącznie złożenie wypełnionych dokumentów bez wcześniejszego telefonicznego umówienia się prosimy o pozostawienie dokumentów w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku.

Referat Komunikacji

 • sprawy dotyczące rejestracji pojazdów – 83 357 19 10
 • sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami – 83 357 19 13

Informuję, iż w przypadku klientów zagrożonych karami za niedokonanie
w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju istnieje możliwość wyłączenia z tych kar z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

Przypominamy, że zgłoszenia nabycia pojazdu oraz zbycia pojazdu można dokonać przez Internet na stronie: www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 • umawianie wizyt - 83 357 19 23 oraz 83 357 19 17

 

Przypominamy, że wnioski dostępne są na stronie internetowej Starostwa. Wypełnione wnioski można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: geodezja@losice.pl

Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • umawianie wizyt - 83 357 19 33 oraz 83 357 19 32

Przypominamy, że wnioski dostępne są na stronie internetowej Starostwa. Wypełnione wnioski można wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: budownictwo@losice.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach informuje, że wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej www.pcpr.losice.pl

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem:

https://portalsow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow

Kontakt telefonicznytel. 83 359 05 51, 83 357 19 40

e-mail: kontak@pcpr.losice.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY

Informacje dla osób bezrobotnych, pracodawców i klientów Urzędu dostępne są na stronie internetowej Urzędu: losice.praca.gov.pl

Kontakt telefoniczny: sekretariat 83 357 19 67

e-mail: walo@praca.gov.pl

 

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady – w nagłych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 83 357 19 35 lub mailowy pod adresem: pomocprawna@losice.pl

Zachęcam do zaglądania na witrynę internetową powiat.losice.pl. Będziemy tam publikować informacje i oficjalne komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji. Proszę także, byście Państwo czerpali informacje z oficjalnych źródeł: stron Głównej Inspekcji Sanitarnej (gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (mz.gov.pl).

Zastosowanie się do zaleceń, które mają na celu nie tylko ochronę nas samych i najbliższych przed zarażeniem koronawirusem, ale także przeciwdziałanie jego rozprzestrzenianiu się w naszej społeczności, będzie wyrazem troski, empatii i odpowiedzialności za nas samych, nasze rodziny i współmieszkańców naszego powiatu i kraju.

Liczę na Państwa zrozumienie i współpracę.

 

Z poważaniem,

/-/ Katarzyna Klimiuk

Starosta Powiatu Łosickiego


Aktualizacja 10.03.2020