Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2021

 

Lp.

1

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

 

Skan petycji

1.2021

Przedmiot petycji

w interesie publicznym w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV2

Data złożenia petycji

08-02-2021

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2020

 

Lp.

1

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

 

Skan petycji

1.2020

Przedmiot petycji

w interesie publicznym wsprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Data złożenia petycji

24-03-2020

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


 

Lp.

2

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

Renata Sutor

Skan petycji

2.2020

Przedmiot petycji

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Data złożenia petycji

31-05-2020

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2019.

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w roku 2019  Rada Powiatu Łosickiego rozpatrzyła dwie petycje.

L.p.

Przedmiot petycji

Data wpływu petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

Wprowadzenie w Starostwie powiatowym w Łosicach „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”

01.08.2019 r.

Odpowiedzi udzielono 27.09.2019 r.

Uchwała Nr XVI/67/2019 z 27.09.2019 r.

2.

Zmiana przepisów prawa miejscowego

02.12.2019 r.

Odpowiedzi udzielono 03.01.2020 r.

Uchwała Nr XXI/96/2019 z 30.12.2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
(-) Marek Gromadzki


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2019

Lp.

1

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Skan petycji

1.2019

Przedmiot petycji

wprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Łosicach „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”

Data złożenia petycji

01-08-2019

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Uchwała Nr XVI/67/2019 z 27.09.2019 r.

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


 

Lp.

2

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

adw. Renata Sutor

Skan petycji

2.2019

Przedmiot petycji

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Data złożenia petycji

02-12-2019

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

Zgodnie z § 34 ust. 3 pkt. 2 Przewodniczący rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Uchwała Nr XX/96/2019 z 30.12.2019 r.

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach


Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach kierowanych do Rady Powiatu Łosickiego w roku 2018.

    Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w roku 2018 do Rady Powiatu Łosickiego nie wpłynęła żadna petycja.

Przewodniczący Rady Powiatu Łosickiego
(-) Marek Gromadzki