Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242495


Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2021 roku

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242494


W sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242049


Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2020 roku

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241117


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241118


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 ro

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/ActDetails/160787


Ogłoszenie konkursu kultura fizyczna i sport 2020 r.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/240839


Ogłoszenie konkursu turystyka i krajoznastwo 2020 r.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/240840


Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyki i krajoznastwa. 

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241010


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

application/octet-stream Formularz na kandydata.docx (23.8 KiB)

application/octet-stream Ogloszenie naboru do kk 2020.docx (22.6 KiB)

application/pdf Uchwala Nr 109_2020 Zarzadu Powiatu Losickiego z dnia 28 lutego 2020 r..pdf (498.2 KiB)Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2019 roku

application/pdf uchwala 36 zpl 290419.pdf (229.6 KiB)

application/pdf uchwala 37 zpl 290419.pdf (60.1 KiB)

application/pdf uchwala 38 zpl 290419.pdf (57.1 KiB)


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

application/pdf OFERTA .PDF (110.6 KiB)

text/rtf OFERTA .rtf (249.3 KiB)

application/vnd.oasis.opendocument.text Ogloszenie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.odt (21.0 KiB)

application/pdf uchwala_28_19_zpl_270319.pdf (311.8 KiB)


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

application/octet-stream Ogloszenie o naborze kandydatow na czlonkow Komisji Konkursowych - formularz.docx (22.5 KiB)

application/pdf uchwala_zpl_20_19.pdf (1.8 MiB)


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

application/msword OFERTA.doc (210.0 KiB)

application/pdf OFERTA.PDF (213.4 KiB)

application/pdf uchwala 3419 100419.pdf (65.7 KiB)

application/pdf uchwala_zpl_19_19.pdf (2.2 MiB)

application/pdf uchwala_z_270319_powolanie_komisji.pdf (68.5 KiB)


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

application/pdf uchwala_132019_zpl_280119.pdf (74.4 KiB)


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

application/pdf Harmonogram oglaszania konkursow ofertowych w 2018 roku.pdf (215.4 KiB)

application/pdf Uchwala 167_18.pdf (43.3 KiB)