Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2019 roku

application/pdf uchwala 36 zpl 290419.pdf (229.6 KiB)

application/pdf uchwala 37 zpl 290419.pdf (60.1 KiB)

application/pdf uchwala 38 zpl 290419.pdf (57.1 KiB)


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

application/pdf OFERTA .PDF (110.6 KiB)

text/rtf OFERTA .rtf (249.3 KiB)

application/vnd.oasis.opendocument.text Ogloszenie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.odt (21.0 KiB)

application/pdf uchwala_28_19_zpl_270319.pdf (311.8 KiB)


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

application/octet-stream Ogloszenie o naborze kandydatow na czlonkow Komisji Konkursowych - formularz.docx (22.5 KiB)

application/pdf uchwala_zpl_20_19.pdf (1.8 MiB)


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

application/msword OFERTA.doc (210.0 KiB)

application/pdf OFERTA.PDF (213.4 KiB)

application/pdf uchwala 3419 100419.pdf (65.7 KiB)

application/pdf uchwala_zpl_19_19.pdf (2.2 MiB)

application/pdf uchwala_z_270319_powolanie_komisji.pdf (68.5 KiB)


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

application/pdf uchwala_132019_zpl_280119.pdf (74.4 KiB)


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

application/pdf Harmonogram oglaszania konkursow ofertowych w 2018 roku.pdf (215.4 KiB)

application/pdf Uchwala 167_18.pdf (43.3 KiB)