Dyżury Aptek 2019

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego:


Dyżury Aptek 2018

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego:

Uchwała Nr XLIX/209/17 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2017 r. pod poz. 12129.

 


Dyżury Aptek 2017

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego:

Uchwała Nr XXXII/121/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2016 r. pod poz. 11517.


Dyżury Aptek 2016

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego: