Zestawienie numerów telefonów

 

Numer pokoju
 
Nr telefonu linii miejskiej

Lokalizacja / referat

Starostwo Powiatowe w Łosicach
10 3571910 Referat Komunikacji

M. Turska,
M. Mościbrodzka
M. Pietruszewska

11 3571911 Referat Komunikacji S. Dydycz
13 3571913 Referat Komunikacji E. Michalska
15 3571915

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

J. Łysak

16 3571916 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości J. Księżopolski
17 3571917 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości M. Mucha,
A. Chwedoruk

18 3571918 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości M. Barańska,
M. Dmowska
19

3571919

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Pietruczuk
20 3571920 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Matusz,
M. Tarkowska

23 3571923 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości G. Piałucha
73 3571973 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości - ZUD E. Matusz
27 3571927 Referat Administracyjno-Organizacyjny
stanowisko ds. organizacyjnych

E.Stachowicz

29 3571929 Sekretariat E. Kuśmierczyk
31 3571931

Referat Administracyjno-Organizacyjny
stanowisko ds. gospodarczych,
Informatyk,
stanowisko ds. promocji

A. Obzejta
A. Ozioro
M. Romaniuk

32 3571932 Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B. Kulik,
J. Szewczyk
33 3571933 Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa J. Romaniuk - kierownik referatu

34 3571934 Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

R. Kasprowicz,
A. Lauferska

36 3571936 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych A. Lewandowska
37 3571937 Powiatowy Rzecznik Konsumentów J. Mirońska
38 3571938 Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B. Bagłaj,
B. Białek
39 3571939 Referat Administracyjno-Organizacyjny M. Wasiluk - kierownik referatu
40 3571940

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

E. Niepogoda,
A. Kozioł

41 3571941 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

M. Szczerbicka,
I. Gawrysiuk

42 3571942 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie M. Witkowska - kierownik

43 3571943 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie S. Chromiec
44 3571944 Biuro Rady Powiatu I. Wierzbicka
45 3571945 Przewodniczący Rady Powiatu M. Gromadzki
46 3571946 Referat Finansowy A. Sulińska - kierownik referatu
47 3571947 Referat Finansowy D. Stefaniuk,
A. Szupiluk
48 3571948

Referat Finansowy,

Samodzielne stanowisko ds. Oświaty

J. Bogdał,

J. Krystosiak

49 3571949 Kasa A. Stefaniuk
Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
http://losice.praca.gov.pl/wykaz-telefonow