Zestawienie numerów telefonów

 

Numer pokoju
 
Nr telefonu linii miejskiej

Lokalizacja / referat

Starostwo Powiatowe w Łosicach
10 3571910 Referat Komunikacji

M. Turska,
M. Mościbrodzka
M. Pietruszewska

11 3571911 Referat Komunikacji S. Dydycz
13 3571913 Referat Komunikacji E. Michalska
15 3571915

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

M. Zacharczuk,
W. Latus

16 3571916 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości J. Księżopolski
17 3571917 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości M. Mucha,
J. Matusz
18 3571918 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości Z. Nowaczek,
T. Czapska
19

3571919

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Pietruczuk
20 3571920 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Matusz,
K. Kordaczuk,

23 3571923 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości W. Chlebiński
73 3571973 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości - ZUD E. Matusz
27 3571927 Samodzielne stanowisko ds. kadr i organizacji M. Hryciuk,
29 3571929 Sekretariat E. Kuśmierczyk
31 3571931 Informatyk, Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji Polski z Unią Europejską

M. Romaniuk
A. Ozioro

32 3571932 Referat Architektury i Budownictwa F. Głuchowski,
J. Szewczyk
33 3571933 Referat Architektury i Budownictwa J. Romaniuk

34 3571934 Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

R. Kasprowicz,
A. Lauferska,
E. Pietruczuk

36 3571936 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych A. Lewandowska
37 3571937 Powiatowy Rzecznik Konsumentów J. Mirońska
38 3571938 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B. Bagłaj
B. Białek
39 3571939 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa S. Kordaczuk
40 3571940

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

E. Niepogoda,
M. Jóźwiaczuk

41 3571941 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

M. Szczerbicka,
K. Ułasiuk

42 3571942 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie M. Witkowska

43 3571943 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie A. Kondraciuk
44 3571944 Biuro Rady Powiatu I. Wierzbicka
45 3571945 Przewodniczący Rady Powiatu M. Gromadzki
46 3571946 Referat Finansowy A. Sulińska
47 3571947 Referat Finansowy D. Stefaniuk,
A. Szupiluk
48 3571948 Referat Finansowy A. Obzejta,
J. Bogdał
49 3571949 Kasa A. Marciniuk
Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
http://losice.praca.gov.pl/wykaz-telefonow