Zestawienie numerów telefonów

 

Numer pokoju
 
Nr telefonu linii miejskiej

Lokalizacja / referat

Starostwo Powiatowe w Łosicach
10 3571910 Referat Komunikacji

M. Turska,
M. Mościbrodzka
M. Pietruszewska

11 3571911 Referat Komunikacji S. Dydycz
13 3571913 Referat Komunikacji E. Michalska
15 3571915

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości

M. Zacharczuk,
W. Latus

16 3571916 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości J. Księżopolski
17 3571917 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości M. Mucha,
J. Matusz
18 3571918 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości T. Czapska,
M. Dmowska
19

3571919

Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Pietruczuk
20 3571920 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości E. Matusz,


23 3571923 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości  -kierownik referatu
73 3571973 Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości - ZUD E. Matusz
27 3571927 Referat Administracyjno-Organizacyjny
stanowisko ds. kadr i organizacji

M. Wasiluk - kierownik referatu
M. Hryciuk

29 3571929 Sekretariat E. Kuśmierczyk
31 3571931 Referat Administracyjno-Organizacyjny
stanowisko ds. promocji, kultury i integracji Polski z UE,
Informatyk

M. Romaniuk
A. Ozioro

32 3571932 Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa F. Głuchowski,
J. Szewczyk
33 3571933 Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa J. Romaniuk - kierownik referatu

34 3571934 Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

R. Kasprowicz,
A. Lauferska

36 3571936 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych A. Lewandowska
37 3571937 Powiatowy Rzecznik Konsumentów J. Mirońska
38 3571938 Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B. Bagłaj, 
B. Białek
39 3571939 Punkt przyjmowania wniosków programu "Czyste Powietrze"  -
40 3571940

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

E. Niepogoda,
A. Kozioł

41 3571941 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

M. Szczerbicka,
I. Gawrysiuk

42 3571942 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie M. Witkowska - kierownik

43 3571943 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie A. Kondraciuk
44 3571944 Biuro Rady Powiatu I. Wierzbicka
45 3571945 Przewodniczący Rady Powiatu M. Gromadzki
46 3571946 Referat Finansowy A. Sulińska - kierownik referatu
47 3571947 Referat Finansowy D. Stefaniuk,
A. Szupiluk
48 3571948 Referat Finansowy A. Obzejta,
J. Bogdał
49 3571949 Kasa A. Marciniuk
Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
http://losice.praca.gov.pl/wykaz-telefonow