Starostwo Powiatowe w Łosicach > Samorząd > Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Aktualizacja 09.08.2017r.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 3 lat powołanej w dniu 15 stycznia 2015r.:

 1. Bożena NIEDZIELAK  Starosta Łosicki – Przewodniczący Komisji;
 2. Franciszek HORNOWSKI  Radny delegowana przez Radę Powiatu Łosickiego;
 3. Wiesław POPŁAWSKI  Radny delegowany przez Radę Powiatu Łosickiego;
 4. Roman KOSIERADZKI  powołany przez Starostę;
 5. Mirosław KORZYCKI  Dyrektor Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Łosicach – powolny przez Starostę;
 6. Kazimierz HAWRYLUK  Wójt gminy Stara Kornica –powołany przez Starostę;
 7. asp. sztab. Piotr KOZIOŁ  Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji  – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach;
 8. st. asp. Mariusz WYCZÓŁKOWSKI  Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji delegowany przez  Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach.

 

W pracach Komisji uczestniczyć będzie Prokurator Barbara SOBOTKO wskazana przez Prokuratora Rejonowego w Siedlcach.


Komisję Bezpieczeństwa i Porządku powołano z głosem doradczym następujących osób:

 1.  insp. Dariusz BORKOWSKI  Komendant Powiatowy Policji w Łosicach;
 1. Roman KASPROWICZ  Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach – zapewnia obsługę administracyjno – biurową komisji.
 1. Iwona MUDER  Wicestarosta Łosicki;
 1. Danuta BORKOWSKA  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach;
 1. Mariusz STAMBULSKI  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, RCKU w Łosicach;
 1. Marian Bogdan SZYMANIUK  Przedstawiciel SP ZOZ w Łosicach;
 1. Małgorzata WITKOWSKA  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach;
 1. bryg. Sławomir ZANIUK  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach.