Starostwo Powiatowe w Łosicach > Starostwo Powiatowe > IV Manewry Ekologiczno - Ratownicze 7-9.05.2010r. Nowosielec