Uroczystości 3 maja

Powiększenie
Fot. D. Kozłowska
    
     W dniu dzisiejszym składamy hołd twórcom aktu prawnego - Konstytucji 3 Maja, która stała się wzorem dla budowania wielu demokratycznych ustrojów państw na całym świecie. Była ona wyrazem zjednoczenia patriotycznych sił narodu polskiego w warunkach zagrożenia bytu państwowego. Obecnie bezpośredniego zagrożenia utraty niepodległości nie ma, mamy dobre warunki do budowy zamożnej, demokratycznej Ojczyzny. Przed naszym krajem stoi wyzwanie, albo zmarnujemy ten czas a Polska utraci suwerenność ekonomiczną, stając się łakomym kęsem dla agresywnych sąsiadów, albo stanie się znaczącym partnerem w rozwiązywaniu wszystkich problemów Europy.

     W warunkach dzisiejszych władza na wszystkich szczeblach powinna wykorzystać mandat wyborczy, gdyż historia bezlitośnie rozliczy wszystkie zmarnowane bądź niewykorzystane kadencje.
     W Powiecie Łosickim mozolnie odrabiamy straty i zaniedbania z okresu, kiedy „Polski powiatowej" nie było. Wyprowadzony z zapaści ekonomicznej szpital, w tym roku stanie się nowoczesną palcówką, zaopatrzoną w system informatyczny oraz tomograf komputerowy. Mimo, że wykorzystaliśmy wszystkie zewnętrzne pieniądze na budowę dróg, które i tak są niewystarczające, gdyż  Powiat Łosicki nawiedziła klęska rozpadu dróg. W wyniku wiosennych podtopień rozpadło się 25 km . Jest to bardzo trudne wyzwanie ponieważ  zarówno w powiecie jak i w całym kraju panuje deficyt na tego typu inwestycje. Ogólnie w trwającej kadencji Powiat Łosicki zainwestował 37 mln zł. Stawia to nasza „małą Ojczyznę" w czołówce powiatów w województwie mazowieckim.
     III kadencja samorządu powiatowego mimo kryzysu światowego powinna stać się początkiem budowania najnowocześniejszych rozwiązań w pracy samorządowej w przyszłości dla naszej „małej Ojczyzny", Ziemi Łosickiej i pomyślności jej mieszkańców.

Wystąpienie Starosty Łosickiego
Czesława Gizińskiego
 

Umowa na informatyzację szpitala podpisana

  
   Wdrożenie systemu informatycznego, zakup zestawów komputerowych, stworzenie interaktywnej strony internetowej szpitala w Łosicach będzie możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu. Umowę w tej sprawie podpisał wczoraj w Sokołowie Podlaskim Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor SP ZOZ Łosice dr Henryk Brodowski. Całkowita wartość projektu to 624 654,00 zł. z czego 530 955,90 zł. to kwota pozyskana z UE.
   Dzięki dofinansowaniu na informatyzację szpitala możliwa będzie budowa sieci komputerowej w starej i nowej części szpitala, zakup i wdrożenie pakietu InfoMedica, stworzenie strony internetowej szpitala, a także zakup serwera wraz oprogramowaniem oraz 40 zestawów komputerowych.
   Taka innowacja pozwoli pacjentowi zarejestrować się na wizytę przez Internet. Co znacznie skróci czas oczekiwania na wizytę. Realizacja inwestycji znacznie usprawni pracę w poszczególnych oddziałach szpitalnych poprzez elektroniczne generowanie zamówień do dostawców oraz rejestrację dostaw środków farmaceutycznych i materiałów medycznych do apteki szpitala. To nie wszystkie pozytywne przemiany. Dzięki wdrożeniu projektu ujednolicona zostanie dokumentacja medyczna szpitala, wprowadzona zostanie również automatyzacja analiz statystycznych. Oprócz usprawnienia systemu pracy uszczelni się system dystrybucji leków w szpitalu dzięki wykorzystaniu systemu do pośrednictwa przy składaniu zamówień na dostawy środków farmaceutycznych na poszczególne oddziały oraz przychodnie przyszpitalne.
   Obecny przy podpisaniu umowy Starosta Łosicki - Czesław Giziński podkreślił, iż dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego możliwe jest dostosowanie miejscowej placówki do wymogów unijnych co bezwzględnie nie tylko podnosi jej atrakcyjność ale przede wszystkim efektywność pracy kadry lekarskiej oraz personelu administracyjnego. Dla szpitala w Łosicach to kolejny sukces, realizuje on już kilka dużych projektów - podkreślił Marszałek Struzik. Co oznacza, że zarządzający idą w jak najlepszym kierunku.Przedszkolaki dziękują Staroście

           
   Dzięki zrozumieniu problemu Starosta Łosicki - Czesław Giziński przychylnie rozpatrzył interpelację radnej W. Dołęgowskiej o zamontowanie barierek bezpieczeństwa przed Przedszkolem Samorządowym Nr 1 w Łosicach. Radna petycję wystosowała w październiku ubiegłego roku. Inwestycja czekała na realizację z powodu złych warunków atmosferycznych. Wiosną została uskuteczniona. 
   Dzisiaj delegacja przedszkolaków wraz z dyrektor placówki I. Klauzińską i radną W. Dołęgowska przybyła do siedziby starostwa, aby podziękować Staroście Łosickiemu za szybką realizację inwestycji. W chwili obecnej zabezpieczony jest chodnik prowadzący do przedszkola wraz z bezpośrednim wyjściem na ulicę. To bardzo ważne, aby mieć pewność, że czyni się wszelkie kroki do zniwelowania zagrożenia, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność.
I.K.Uroczystości pogrzebowe
Śp. Ks. Kanonika Kazimierza Komara


      W sobotę 15 maja 2010 r.  pożegnaliśmy śp. ks. kanonika Kazimierza Komara, proboszcza parafii św. Zygmunta i Dziekana Dekanatu Łosickiego. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wraz z Pasterzem Kościoła Siedleckiego Mszę św. koncelebrowało ok. 200 kapłanów. Uczestniczyła w niej rzesza wiernych.
     Śmierć ks. kan. Kazimierza Komara zaskoczyła nas wszystkich. Dla Boga nie ma jednak śmierci nieprzewidywalnych. On wszystko doprowadza do pełni, by ci, którzy w Niego wierzą mieli życie wieczne. Otwierając Kazanie na Górze, Ewangelia św. Mateusza podkreśla, że przystąpili do Jezusa Jego uczniowie. Jezus zaś podniósł oczy na swoich uczniów, ukierunkowując ich spojrzenia na nową perspektywę życia. To nowe życie jest darem Boga spełniającym się w człowieku wskutek przyjętej wiary i przystąpienia do Jezusa. Nic więc dziwnego, że św. Jan pisze w Apokalipsie: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny" (Ap 14,13). Te słowa możemy odnieść do zmarłego Księdza Kanonika - mówił Biskup Siedlecki.
     Pod koniec uroczystej Eucharystii przedstawiciele władz lokalnego samorządu oraz przyjaciele pożegnali duchownego. Po czym kondukt żałobny na cmentarz odprowadził ks. prałat Kazimierz Niemirka. W ostatniej drodze ks. kan. Kazimierzowi Komarowi towarzyszyła rodzina, kapłani i licznie zgromadzeni parafianie.
 
Zamiast śmierci
racz z uśmiechem
przyjąć Panie
pod Twe stopy
życie moje
jak różaniec

Kochany Nasz Pasterzu Spoczywaj w spokoju - takimi słowami z poezji ks. Twardowskiego pożegnał śp. ks. kanonika Starosta Łosicki - Czesław Giziński.

I.K.

 

 

tl_files/starostwo/galerie/pogrzeb ks. kazimierza komara/P5150601-w800-h600.jpg

tl_files/starostwo/galerie/pogrzeb 
ks. kazimierza komara/P5150675-w800-h600.jpg


Wystąpienie Starosty Łosickiego na uroczystościach pogrzebowych
Ks. Kanonika Kazimierza Komara


     Przewielebny Ekscelencjo - Księże Biskupie, duszpasterzu Diecezji Siedleckiej, Drodzy księża, pogrążona w smutku rodzino, pogrążeni w smutku i zagubieni parafianie. Tak smutnego wydarzenia ta parafia w swojej historii istnienia jeszcze nie przeżywała. Nagłe odejście pasterza, w okresie największej aktywności kapłańskiej, stwarza głęboką pustkę, którą zapełnić może tylko Stwórca. Śp. Ks. Kanonika Kazimierza Komara poznałem jako kapłana skromnego, pełnego radości, życzliwego ludziom, gdy byłem członkiem Rady Parafialnej w Parafii Św. Trójcy. W tym czasie, w okresie budowy nowej świątyni, swoim doświadczeniem i pomocą, wspierał Ks. Kanonika Stanisława Grabowieckiego, budowniczego kościoła sąsiedniej parafii łosickiej.
     Obdarzony niezwykłą komunikatywnością, potrafił w bardzo prosty, ludzki sposób dotrzeć do wszystkich problemów parafian naszego miasta i powiatu. Śp. Ks. Kanonika Kazimierz Komar był przykładem najlepszej współpracy samorządów z Kościołem w rozwiązywaniu wszystkich problemów ludzkich, poszczególnych społeczności.
     Aktywnie wspierał ratowanie łosickiego szpitala od upadku, co przyczyniło się do ponownego rozkwitu tej jednostki. Ostatnia rozmowę ze Śp. Ks. Kanonikiem odbyłem kilka dni przed Jego śmiercią, na temat urządzenia nowego cmentarza i budowy kaplicy cmentarnej. Będzie to kolejna wielka inwestycja w parafii, po odnowie wnętrza Kościoła Św. Zygmunta. Musimy te rozpoczęte dzieło Śp. Ks. Kanonika dokończyć. We wszystkich przedsięwzięciach samorządowych ustawiał najwyżej poprzeczkę, twierdząc: „jak cos się robi, trzeba to robić lepiej od innych - najlepiej jak się potrafi". Dla mnie osobiście w najtrudniejszych momentach potrafił wskrzesić nadzieję na pomyślne rozwiązanie wielu problemów powiatu. Dziękuję Ks. Biskupowi, duszpasterzowi Diecezji Siedleckiej, że przed sześcioma laty powierzył kierowanie Dekanatem Łosickim zmarłemu kapłanowi. Bardzo pomyślnie układała się współpraca z Jego Ekscelencją Biskupem Dydyczem, pod którego zarządem są dwie gminy Powiatu Łosickiego. Za tę współpracę w imieniu samorządowców serdecznie dziękuję.
     Dzisiaj mieszkańcy Ziemi Łosickiej składają hołd naszemu zmarłemu Dziekanowi, prosząc Boga, by przyjął Go do grona zbawionych, którzy zakończyli swoją pielgrzymkę na tej ziemi - do nieba.
     Prosimy Stwórcę słowami ks. Jana Twardowskiego w imieniu zmarłego Śp. Ks. Kanonika Kazimierza Komara:

Zamiast śmierci
racz z uśmiechem
przyjąć Panie
pod Twe stopy
życie moje
jak różaniec


Kochany Nasz Pasterzu Spoczywaj w spokoju


Starosta Łosicki
mgr inż. Czesław Giziński
>>Zobacz zdjęciaPKS PRZEJĘTY!!!


     W dniu 10 marca br. Starosta Czesław Giziński oraz Wicestarosta Andrzej Lipka podpisali umowę z Ministrem Skarbu Państwa Aleksandrem Gradem o nieodpłatny nabyciu wszystkich udziałów jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o.


Podpisanie umów z NPPDL

 
  5 marca br. w Urzędzie Miasta Siedlce w obecności Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego miało miejsce podpisanie umów na dofinansowanie remontu dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  Powiat Łosicki jako jeden z beneficjentów otrzymał wsparcie finansowe na remont drogi nr 2050W Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga krajowa nr 2 w kwocie 1 998,00 tyś. zł. Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie remont drogi powiatowej na odcinku 4,260.
    Mamy na rynku budowanym sytuację dość korzystną, co daje duże oszczędności, w chwili obecnej jest to kwota 10 mln zł. W przyszłym tygodniu zamkniemy jedną grupę projektów i otworzymy kolejną właśnie dzięki tym oszczędnościom. (...) Liczę na to, że w roku 2010 uda się nam zrealizować więcej projektów niż w roku ubiegłym właśnie dzięki tym rezerwom finansowym - podkreślił Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Obecny na spotkaniu Wicemarszałek Ludwik Rakowski bardzo optymistycznie widzi perspektywę przyszłościową. Nikt nas negatywnie nie zaskoczył, wszystko odbywa się w terminie, zgodnie z przepisami - stwierdził tuż po podpisaniu umów.
    Powiat Łosicki reprezentowali Starosta Czesław Giziński i Wicestarosta Andrzej Lipka. Po sfinalizowaniu sprawy włodarz naszego powiatu złożył podziękowania na ręce Wojewody Mazowieckiego za udzielone wsparcie, zaznaczając jednocześnie, iż powiat łosicki znajduje się w grupie, która wyasygnowała oszczędności, które przy zgodzie wojewody można przeznaczyć na remont kolejnego kilometrażu.

Modernizacja starej części szpitala możliwa

    
     Modernizacja szpitala w Łosicach i zakup tomografu komputerowego zostaną dofinansowane z Unii Europejskiej. Umowy w tej sprawie podpisali 5 marca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz dyrekcja Szpitala w Łosicach. Wartość projektów to blisko 4,5 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie prawie 3,7 mln zł.


Marszałek Adam Struzik podkreślił, że mieszkańcy mniejszych miejscowości zasługują na to, żeby mieć warunki opieki zdrowotnej na miarę XXI w., porównywalne z warunkami w dużych miastach, a realizowany projekt łosickiego szpitala ma szansę stworzyć takie warunki dla lokalnej społeczności. Wyraził też nadzieję, że pozostałe inwestycje przyczynią się do przyciągnięcia inwestorów, dzięki czemu przyspieszy się rozwój gospodarczy tego regionu.

Wicemarszałek Ludwik Rakowski, podsumowując spotkanie, pogratulował udanego złożenia wniosków, przygotowania dokumentacji, dzięki której możliwe było podpisywanie umów. Życzył powodzenia w realizacji inwestycji wyrażając nadzieję, że uda się je szybko rozliczyć.


Celem projektu jest dostosowanie szpitala w Łosicach do standardów Unii Europejskiej. Inwestycja obejmie m.in. modernizację starego budynku szpitala, wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanie baterii słonecznych oraz adaptację pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej, a także zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego.

Dzięki inwestycji łosicki szpital będzie mógł rozszerzyć swoją działalność o opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi i terminalnymi.


Wizyta Ludwika Rakowskiego w Powiecie Łosickim

    
     W piątek 5 marca powiat łosicki odwiedził Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski. Wspólnie z gospodarzami powiatu Starostą Czesławem Gizińskim, Wicestarostą Andrzejem Lipką, Burmistrzem MiG Łosice Januszem Kobylińskim jak również Dyrektor Delegatury UM w Siedlcach Ewą Orzełowską Ludwik Rakowski zwiedzał nasz powiat i bacznym okiem obserwował inwestycje wykonane dzięki wsparciu finansowemu z puli marszałkowskiej.

     Ludwik Rakowski złożył wizytę szpitalu powiatowym,  w Kościele Św. Zygmunta, gdzie niedawno zostały zakończone prace nad zmianą podłogi oraz Ruskowie na cmentarzu parafialnym, gdzie znajduje się jedna z nielicznych już kapliczek cmentarnych, odrestaurowana w roku ubiegłym. Wszystkie te miejsca zwiedził nie bez kozery. Na każde z nich zostało przyznane wsparcie finansowe z UM, dzięki czemu możliwe było ich wyremontowanie. Wicemarszałek Rakowski stwierdził, iż środki finansowe przyznane na w/w inwestycje zostały pozytywnie spożytkowane. Najbardziej cieszy fakt poprawy sytuacji łosickiego szpitala, który jak to określił Wicemarszałek spełnia swoją rolę.
      Ludwik Rakowski w latach 1998-2002 był radnym powiatu warszawskiego. W ciągu kolejnych pięciu lat pełnił funkcję kolejno Zastępcy oraz Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Radny Województwa Mazowieckiego, członek Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Członek Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz delegat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

Pismo Ministra Skarbu Państwa do Starosty Łosickiego

     W dniu 17.02.2010r. wpłynęło do Starosty Łosickiego pismo Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada w sprawie przekazania PKS w Łosicach Sp. z o.o. Poniżej prezentujemy jego treść:

Uroczyste otwarcie drogi w Platerowie


Mieszkańcy powiatu łosickiego będą mogli podróżować bezpieczniej i wygodniej dzięki przeprowadzonej modernizacji ciągu drogowego łączącego gminy Platerów i Sarnaki.


       22 stycznia br. Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek odwiedził Powiat Łosicki. W czasie wizyty zwiedził szpital, uczestniczył również w spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, na którym podsumowano zeszły rok i przedstawiono bieżące problemy poszczególnych jednostek.

       W Platerowie Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska wraz z Starostą Łosickim Czesławem Gizińskim, Wicestarostą Łosickim Andrzejem Lipką, Wójtem Gminy Sarnaki Marianem Waszczukiem, Wójtem Gminy Platerów Jerzym Garuckim, Przewodniczącym Rady Powiatu Franciszkiem Hornowskim, Przewodniczący Rady Gminy Sarnaki Wiesławem Popławskim i Przewodniczącym Rady Gminy Platerów Dariuszem Kazunem oraz przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, uroczyście przecięli wstęgę na nowo przebudowanej drodze powiatowej Nr 2043W Platerów - Mężenin drogi ułatwiającej dojazd do drogi krajowej nr 19. Przebudowę sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz budżetu Powiatu i Gminy Platerów, łączny koszt inwestycji to 3,2 mln. W ramach inwestycji łączącej dwie gminy Platerów i Sarnaki wyremontowano również fragmenty dróg o łącznej długości 6,5 km na odcinkach Kisielew - Lipno oraz Chlebczyn - Klimczyce o łącznej kwocie 4,1 mln.

M.R.

Podpisanie umów na budowę 2 dróg w ramach RPO


              W czwartek 21 stycznia marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele władz powiatu – starosta Czesław Giziński, wicestarosta – Andrzej Lipka oraz skarbnik powiatu Julia Walczyńska podpisali 2 umowy dotyczące unijnego wsparcia dla inwestycji drogowych z powiatu łosickiego. Koszt przebudowy dróg wynosi 7,8 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) to blisko 6,7 mln zł. Projekty dotyczą przebudowy dróg powiatowych Nr 2019W Stara Kornica - granica województwa (Leśna Podlaska) i drogi Nr 2028W Łosice - Rudnik - Haydnów. Całkowity koszt realizacji projektu to 4 996 102,56 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 4 246 687,18 zł.

 

            Starosta Czesław Giziński odetchnął z ulgą, bo podpisanie umów przesunęło się w czasie. Powodem była choroba marszałka Adama Struzika. Jednak w ubiegły czwartek sprawa została sfinalizowana, dzięki czemu możliwe będzie uskutecznienie przetargu na budowę dwóch dróg. Jedna z nich prowadziła będzie od kościoła w Starej Kornicy do granicy województwa czyli do miejscowości Klukowszczyzna natomiast druga to ciąg drogowy Nr 2028W Łosice – Rudnik – Hadynów. Obie trasy są w opłakanym stanie, koleiny nie nadają się pod bieżące naprawy, dlatego Starosta Łosicki tak bardzo starał się, aby wnioski wykluczone powróciły do list rankingowych.

            Oba wnioski są bardzo dobre, dlatego pomagałem Staroście Gizińskiemu w walce o ich przywrócenie. Powiat Łosicki leży na skraju województwa mazowieckiego, jest jednym z najbiedniejszych, więc trzeba tu inwestować, aby neutralizować zapóźnienia – stwierdził na początku marszałek Adam Struzik.

            Dzięki unijnemu wsparciu możliwe będzie m. in. wzmocnienie konstrukcji drogi, poszerzenie wybranych odcinków, przebudowa chodnika dla pieszych, wybudowanie zatok autobusowych, przebudowa zjazdów na posesję, przebudowa zjazdów na grunty orne oraz wybudowanie odwodnienia.