Zbiórka Pamiątek dla Muzeum Historii Polski

2016-05-10 09:08

Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek
historycznych - "Małe Wielkie Historie". Zbiórka zainaugurowana zostanie w
Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w
następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.

Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski.
Czekamy na różne obiekty o wartościach historycznych, także związane z
osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty
związane z polską drogą do Niepodległości - zarówno tej w 1918 roku, jak i w
roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego
użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami,
prasą - a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia
wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i
artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach
społecznych i gospodarczych. 

 

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część
ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne
dary zostaną należycie zabezpieczone  z myślą o badaczach przeszłości i
przyszłych wystawach czasowych. 

 

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej społecznej
akcji - poprzez zamieszczenie informacji o zbiórce na Państwa stronach
internetowych, mediach społecznościowych, czy rozesłaniu dalej tej
informacji do Państwa partnerów i zaprzyjaźnionych instytucji czy osób.
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli osobiście Państwo włączą się do naszej
zbiórki i przekażą nam własne, osobiste i rodzinne historie. Jesteśmy
przekonani, że wspólnie możemy stworzyć bogatą kolekcję - prezentującą
historię całego kraju na przestrzeni wieków.

 

Podczas zbiórki darczyńcy otrzymają pamiątkowe certyfikaty. Akcja "Małe
Wielkie Historie" zakończy się specjalnym Dniem Darczyńcy w Święto
Niepodległości - 11 listopada, podczas którego zorganizowana zostanie między
innymi wystawa podarowanych pamiątek.

 

Zbiórka "Małe Wielkie Historie" zostanie zainaugurowana w Krakowie (13/14
maja, Międzynarodowe Centrum Kultury), Warszawie (14/15 maja, Galeria
Kordegarda), Wrocławiu (14/15 maja, Muzeum Pana Tadeusza), Katowicach (14/15
maja, Muzeum Śląskie), Łodzi (14/15 maja, Muzeum Miasta Łodzi), Gdańsku
(21/22 maja, Narodowe Muzeum Morskie), Poznaniu (21/22 maja, Biblioteka
Raczyńskich). 

 

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się
osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. 

 

Prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22)
211 90 48 lub e-mailem:  <mailto:pamiatki@muzhp.pl> pamiatki@muzhp.pl.

 

Szczegóły oraz regulamin zbiórki "Małe Wielkie Historie" dostępne są na
stronie Muzeum Historii Polski -  <http://www.muzhp.pl> www.muzhp.pl.

Wróć