Dzień Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach

2016-04-28 08:10

    25 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 2 w Łosicach odbył się Otwarty Dzień Doradztwa Zawodowego, który stworzył doskonałą możliwość młodzieży gimnazjalnej, rodzicom i nauczycielom do poznania oferty kierunków kształcenia, którą przedstawił Pan Zbigniew Borysiak dyrektor placówki oraz najistotniejszych informacji dotyczących sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy, które zaprezentowała Pani Agnieszka Chomiuk Specjalista do spraw rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach.

    Tego dnia odbyło się również ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursów matematycznego, technicznego i przyrodniczego oraz prezentacja zakładów pracy, które zatrudniają absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.  Zaproszenie w celu prezentacji zawodów przyjęło kilku przedsiębiorców z Siedlec i Łosic.

    Podczas tego wydarzenia  gimnazjaliści uczestniczyli w praktycznych pokazach, które były zorganizowane w pracowniach warsztatowych szkoły.

    W Otwartym Dniu Doradztwa Zawodowego uczestniczyła Iwona Muder – Wicestarosta Łosicki oraz Leszek Szyc Kierownik Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół. 

Wróć