Decyzja dotycząca działek we wsi Czuchów, gmina Platerów

2016-04-01 10:41

D e c y z j a

Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Platerów

 

 


Cały dokument można pobrać w linku poniżej.

Wróć