Debata pn. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy

2016-03-22 10:14

21 marca w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach odbyła się debata pn. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy.  

Oficjalnego otwarcia debaty dokonali: Teresa Wargocka – Wiceminister Edukacji Narodowej, Zdzisiaław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce, Tamara Zacharuk -  Rektor UPH, Jadwiga Parada – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Podczas debaty prowadzono dyskusje w trzech panelach:

  1. Rola pracodawców w realizacji dobrej zmiany w kształceniu zawodowym.
  2. Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie.
  3. Struktura i organizacja kształcenia zawodowego.

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, władz samorządowych z województwa mazowieckiego, środowisk oświatowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, reprezentanci oświatowych związków zawodowych. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Łosickiego: Iwona Muder Wicestarosta Łosicki, Leszek Szyc Kierownik Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Zbigniew Borysiak Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, Mariusz Stambulski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 RCKU. 

Wróć