Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

2016-03-14 14:54

11 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. OTWP jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii
i tradycji ruchu strażackiego.

Jury OTWP w składzie: mł.bryg. Rafał Stefaniuk, dh. Robert Szewczuk dh. Romuald Jóźwiaczuk, po dokonaniu oceny pracy pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji Powiatowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

  1. Albert Michalak - Szkoła Podstawowa w Szydłówce
  2. Miłosz Łaski - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach
  3. Jakub Szysz - Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy

II grupa wiekowa (gimnazja)

  1. Julia Boruta - Gimnazjum w Niemojkach
  2. Mateusz Walczuk - Gimnazjum w Olszance
  3. Michał Król - Gimnazjum w Olszance

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

  1. Przemysław Barański - ZS Nr 1 LO w Łosicach
  2. Mateusz Wawrzyniuk - ZS Nr 3 RCKU w Łosicach
  3. Daniel Boruta - ZS Nr 1 LO w Łosicach

Laureatom turnieju nagrody wręczyła wicestarosta Iwona Muder, pamiątkowe dyplomy  Prezes ZOSP RP w Łosicach Romuald Jóźwiaczuk.

Wróć