Powiatowy Turnieju BRD w Starej Kornicy

2010-04-01 08:50

  
   W ostatnich dniach marca (30 - 31) w Zespole Szkół w Starej Kornicy już po raz kolejny odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W szranki stanęli uczniowie ze szkól podstawowych i gimnazjów.

    W eliminacjach mogli wziąć udział wszyscy uczniowie z naszego powiatu, posiadający kartę rowerową. Najlepsi reprezentowali w zespołach swoje szkoły podstawowe i gimnazja pod opieką nauczycieli. I tak, o najlepsze lokaty walczyło osiem drużyn ze szkół podstawowych i siedem z gimnazjów.
    Wśród szkół podstawowych najlepszą znajomością przepisów i umiejętnością poruszania się w ruchu drogowym wykazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach w składzie: Jurczyński Antoni, Nikoniuk Michał, Stecki Konrad. Drugie miejsce zajęła  drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łosicach (Kasjaniuk Karolina, Łożecki Tomasz, Sobolewski Daniel), a na trzecim uplasował się zespół ze Szkoły Podstawowej w Koszelówce (Pokorzyński Cezary, Horbowicz Rafał, Markowski Mateusz).
    W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyli zawodnicy z Gimnazjum w Starej Kornicy (Jakubiak Paweł, Mitura Jacek, Potiopa Krzysztof). Na drugim miejscu znalazła się drużyna z Gimnazjum w Sarnakach (Arkadiusz Adamowicz, Karolina Michoń, Marcin Walczuk), a na trzecim - Gimnazjum Nr 2 w Łosicach (Sobieszuk Tomasz, Kozioł Wojciech, Oleksiuk Adam). Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe, które ufundowali: WORD Siedlce oraz Starostwo Powiatowe w Łosicach. Nagrody wręczyli Wicestarosta Łosicki, Przewodniczący Komisji ds. BRD - Andrzej Lipka i Dyrektor WORD Siedlce - Jacek Kobyliński.
    Serdecznie dziękujemy za opiekę merytoryczną jak również pomoc sędziowską pracownikom WORD Siedlce Halinie Kalo i Jerzemu Chmielińskiemu, przedstawicielom IV Wydziału Ruchu Drogowego w Siedlcach -Januszowi Cabajowi i Robertowi Lenartowiczowi oraz przedstawicielom Wydziału Ruchu Drogowego KPP Łosice - kierownikowi wydziału -Sławomirowi Jakubiakowi, Tomaszowi Zalewskiemu, Sylwestrowi Wyczółkowskiemu oraz Piotrowi Kozioł za pomoc w organizacji Powiatowego Turnieju BRD 2010.
   Zwycięzcom gratulujemy!!!

Wróć