XVIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

2016-03-08 14:01

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 „W trosce o nasze bezpieczeństwo” 

Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Oglaszamy-XVIII-edycje-Ogolnopolskiego-Konkursu-Plastycznego-dla-Dzieci-i-Mlodziezy-20152016/idn:35795

Wróć