Centra Pomocy Interdyscyplinarnej

2016-03-01 13:16

Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bona Fides” Centra Pomocy Interdyscyplinarnej, utworzone w celu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom mieszkającym na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Łosicach

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Łosicach

http://siedlce.caritas.pl/index.php/losice-611.html

Wróć