Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

2016-02-22 07:46

Regulamin Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego

I. Cele turnieju.

 • integracja środowiska lokalnego,
 • popularyzacja tenisa stołowego jako formy spędzania czasu wolnego,

II. Organizator.

 • Starostwo Powiatowe w Łosicach
 • Łosicki Szkolny Związek Sportowy

III. Terminy i uczestnictwo.             

Termin6.03.2016r (niedziela) od godz.1030

Miejsce– sala gimnastyczna  Zespołu Szkół nr 3 RCKU w Łosicach

Kategorie wiekowe:

Szkoła Podstawowa:…………  Dziewczęta / Chłopcy

Gimnazjum:………………….. Dziewczęta / Chłopcy

Szkoła średnia:………………. Dziewczęta / Chłopcy

OPEN:……..........…………… Kobiety / Mężczyźni

 

Dla szkół z terenu powiatu łosickiego prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa
           
wg klucza:

I miejsce – 10 pkt., II miejsce – 8 pkt., III miejsce – 6 pkt., IV miejsce – 5 pkt.,
V - VI miejsce – 3 pkt., VII – VIII miejsce – 2 pkt., IX i dalsze – 1 pkt.

 

Szkoły podstawowe i gimnazja mają prawo wystawić maksymalnie 5 uczniów w danej kategorii.

Szkoły średnie mają prawo wystawić maksymalnie 8 uczniów.

Do klasyfikacji drużynowej punktuje 4 najlepszych.

 

ZGŁOSZENIA drużyn szkolnych

Zgłoszeń do zawodów dla szkół należy dokonywać drogą elektroniczną na adres lszs@wp.pl
lub pod numerem tel. 660 565 530, z podaniem nazwy szkoły, opiekuna oraz nazwisk i imion zawodników w danej kategorii do dnia 04.03.2016r.

ZGŁOSZENIA indywidualne

Jak wyżej lub w dniu zawodów na 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji.

 

IV. System rozgrywek

 1. Decyzja o sposobie rozegrania zawodów zostanie podjęta w dniu zawodów na podstawie ilości zgłoszeń (system grupowy, rosyjski, pucharowy, mieszany).
 2. Obowiązują przepisy PZPS.

V. Nagrody.

 1. W klasyfikacji drużynowej: za miejsca I – III – puchary i dyplomy, udział – dyplomy.
 2. W klasyfikacji indywidualnej: za miejsca I – III medale, do VI m – dyplomy.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 2. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii.
 3. Uczestników obowiązuje właściwy strój i obuwie sportowe na salę gimnastyczną oraz posiadanie rakietki do tenisa stołowego.
 4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

Wróć