Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

2016-02-15 15:09

    W dniu 15 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego.

   Z mieszkańcami Gminy Huszlew spotkali się: insp. Dariusz Borkowski Komendant Powiatowy Policji w Łosicach, Wicestarosta Łosicki Iwona Muder, Wójt Gminy Huszlew Stanisław Stefaniuk, mł. bryg. Rafał Stachowicz z Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łosicach, władze samorządowe i przedstawiciele innych instytucji.

   W czasie debaty Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu Łosickiego. Przedstawił działania i programy profilaktyczne realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach. mł. bryg. Rafał Stachowicz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach przedstawił film dotyczący na temat przeciwdziałania zatruciom dwutlenku węgla. Debata zorganizowana była w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Olszanka w zakresie bezpieczeństwa. Przybyli na spotkanie mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i problemy dotyczące m.in. zagrożeń dopalaczami i substancjami psychoaktywnymi, włamania, reagowania i zgłaszania przestępstw i wykroczeń. Dzięki informacjom uzyskanym podczas debaty społecznej Policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Gminie Olszanka będą mogły wypracować wspólnie metody zapobiegania i eliminowania zagrożeń oraz zgłosić je do powstającej Mapy zagrożeń.

Wróć