Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Łosickim

2016-01-12 12:26

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Łosickiego zwanego dalej "planem transportowym" opracowany został w celu zapewnienia planowego oraz uwzględniającego oczekiwania społeczne procesu rozwoju i organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Wróć