Zmodernizowana droga wojewódzka w Chotyczach

2016-01-05 10:48

30 grudnia 2015 r. oficjalne oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Chotycze. Za kwotę  971.426 zł brutto Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonał m.in.: budowę chodników, wzmocnienie nawierzchni jezdni, wykonanie odwodnienia i zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych.

W spotkaniu uczestniczyli: Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Dariusz Napiórkowski Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Zbigniew Ostrowski p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Marian Gołoś Naczelnik Wydziału Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Tomasz Grzechnik Dyrektor Rejonu Drogowego Węgów-Siedlce, Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński, Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder, Członek Zarządu Powiatu Łosickiego Stefan Iwanowski, Radni Miasta i Gminy Łosice oraz ks. Kanonik Sławomir Kapitan Proboszcz Parafii św. Zygmunta w Łosicach, który dokonał poświęcenia drogi.

Wróć