„Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”

2015-12-18 14:56

18 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach zostały wręczone nagrody laureatom konkursu „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”, którego celem jest: promowanie wiedzy o naszym powiecie, zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, sytuacjach i naszych przodkach, ochrona ukształtowanego przez wieki dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz budowanie emocjonalnej więzi z regionem.

W konkursie z terenu powiatu łosickiego uczestniczyło: 2 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 1 szkoła średnia, 1 osoba dorosła. Do konkurs złożono 77 prac, z których Komisja konkursowa nagrodziła:

I kategoria

Przedszkola i szkoły podstawowe

1 miejsce Magdalena Mirońska, Klasa V Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy, Opiekun: Małgorzata Dacewicz

1 miejsce Grupa III „Biedronki”  Emil Chwedoruk, Gabriela Ignaciuk, Gabriela Kordaczuk, Lena Wasilewska, Małgorzata Piątek, Przedszkole Samorządowe w Sarnakach, Opiekun: Beata Mężyńska

2 miejsce Grupa II „Muchomorki” Blanka Bartoszuk, Antonina Hołub, Gabriel Głuchowski,  Monika Klimaszewska, Hanna Kalinowska, Sława Czekanowska, Zuzanna Woźniak, Przedszkole Samorządowe w Sarnakach, Opiekun: Katarzyna Taras

2 miejsce Maria Przesmycka, Klasa VI,  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach, Opiekun: Anna Kościan

3 miejsce Natalia Kozioł, Klasa V, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach Opiekun: Anna Kościan

3 miejsce Magdalena Chudek, Klasa V, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach Opiekun: Anna Kościan

Wyróżnienie

1. Barbara Dołęgowska, Klasa VI, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach, Opiekun: Anna Kościan

2. Michał Bogaj, Klasa III, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach, Opiekun: Danuta Gazdowska

3. Grupa IV, Julia Szymanek, Marysia Częstochowska, Kamila Hawryluk, Nikola Karwowska, Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach, Opiekun: Iwona Kucewicz

4. Aleksandra Mucha, Klasa V, ZS Nr 1 Szkoła Podstawowa w Łosicach, Opiekun: Ewa Jakimiuk 

5. Sebastian Mikiciuk i Rafał Mikickiuk, Klasa V, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach Opiekun: Anna Kościan

II kategoria

Otwarta (gimnazjum, szkoły średnie, dorośli)

1 miejsce Katarzyna Molicka „Tajemnicze Łosice”, I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach, Opiekun: Elżbieta Sokołowska

2 miejsce Ewelina Bobruk „Łosicka legenda inaczej”, I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach, Opiekun: Elżbieta Sokołowska

Wyróżnienie

  1. Marianna Pawłowska „Zaspy, carving i …”, zam. Niemojki

 

Laureatom konkursu nagrody wręczyli Bożena Niedzielak Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Łosickiego, Wanda Frączek Radna Powiatu Łosickiego, Sylwia Osipiuk Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Czesław Giziński Starosta Łosicki, Iwona Muder Wicestarosta Łosicki oraz Mariusz Kucewicz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

 

Nagrody specjalne za prace najbardziej promujące Miasto Łosice ufundował Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

w kategorii: przedszkola i szkoły podstawowe 

Krystian Jackowski,  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach, Opiekun: Anna Kościan

w kategorii otwartej (gimnazja, szkoły średnie, dorośli).

Katarzyna Molicka „Tajemnicze Łosice”, I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach, Opiekun: Elżbieta Sokołowska 

 

Wróć