Uroczysta sesja opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego

2015-12-15 15:45

14 grudnia w tradycyjnej, przedświątecznej, uroczystej opłatkowej sesji Rady Powiatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gościł biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk oraz dziekan łosicki ks. kanonik Sławomir Kapitan, dziekan sarnacki ks. prałat Andrzej Jakubowicz, dziekan dekanatu zbuczyńskiego ks. kanonik Stanisław Chodźko oraz proboszcz parafii Trójcy Świętej w Łosicach ks. Edward Boruc i proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Starych Szpakach ks. Jacek Nazaruk.

Samorząd powiatowy reprezentowali starosta Czesław Giziński, wicestarosta Iwona Muder, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz oraz radni powiatowi. W tak szczególnym wydarzeniu uczestniczył również starosta siedlecki Dariusz Stopa, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Dariusz Napiórkowski, burmistrz, wójtowie, przewodniczący Rad Gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, straży, inspekcji, przedstawiciele placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesowego.

Harcerze na ręce gości przekazali okolicznościowe upominki po czym głos zabrali gospodarze oraz zaproszeni goście.

Podczas spotkania wyświetlona prezentacja multimedialna zobrazowała etapy budowy kościoła w Sarnakach oraz rozbudowy kościoła w Starych Szpakach.

Oprawę artystyczną spotkania wigilijnego przygotował Zespół Pieśni Ziemi Łosickiej pod kierunkiem Mirosława Odoszewskiego.

Wróć