Spotkanie opłatkowe pracowników Centrum Administracyjnego w Łosicach

2015-12-15 13:00

14 grudnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich pracowników Łosickiego Centrum Administracyjnego z Ks. Bp dr Piotrem Sawczukiem. W spotkaniu uczestniczył również Dziekan Dekanatu Łosickiego ks. kan. Sławomir Kapitan.

Wystąpienie Starosty na spotkaniu wigilijnym z Pracownikami

Przewielebny Księże Biskupie, Drogi Dziekanie, Drodzy zebrani.

Serdecznie witam w Łosicach jego Ekscelencję Księdze Biskupa Piotra Sawczuka, Duszpasterza Diecezji Siedleckiej na spotkaniu opłatkowym z urzędnikami czterech bardzo ważnych instytucji powiatowych: Starostwa Powiatowego w Łosicach, Powiatowego Urzędu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Witam serdecznie: Dziekana Dekanatu Łosickiego Ks. Sławomira Kapitana. Witam serdecznie kierowników wszystkich jednostek oraz pracowników tych jednostek. Okres Bożego Narodzenia wyzwala w nas wszystkich radość i nadzieję na wyłonienie się perspektywy lepszego jutra. Życzę wszystkim, aby to piękne świąteczne uczucie - nadzieja - było największym motywem dla naszych wszystkich urzędów do jak najaktywniejszej służby dla społeczeństwa Ziemi Łosickiej.

Jesteśmy małym powiatem, w którego skład wchodzi 6 gmin w tym Miasto i Gmina Łosice i skromnym 35 mln. budżecie. Zadań mamy bardzo wiele, a jedno najważniejsze musimy zapewnić postęp w poziomie życia naszych mieszkańców. Rozpoczynająca się piąta kadencja samorządu powiatowego niesie wiele trudnych wyzwań. W związku z tym zwracam się do Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Piotra Sawczuka o wspieranie nas modlitwą o pomyślną realizację naszych zadań samorządowych. Prośbę o modlitwę kieruję również do Księdza Kanonika Sławomira Kapitana.

Życzę wszystkim, aby Boże Narodzenie 2015 to rocznicowe sięgnięcie do korzeni chrześcijaństwa, umacniało w nas wiarę w budowanie lepszego świata.

Szczęść Boże

Wróć