Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

2015-12-01 08:15

W dniu 27 listopada 2015 roku w sali OSP odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego.

W ramach rządowego programu „Razem Bezpiecznej” mającego ma celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz koordynacji działań policji z organami administracji rządowej i samorządowej z mieszkańcami powiatu łosickiego spotkali się: insp. Dariusz Borkowski Komendant Powiatowy Policji w Łosicach, Wicestarosta Łosicki Iwona Muder, Wójt Gminy Olszanka Jan Parol, władze samorządowe i przedstawiciele wielu innych instytucji.

W czasie debaty Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu Łosickiego. Przedstawił działania i programy profilaktyczne realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach. bryg. Mariusz Lisiecki przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach przedstawił film dotyczący na temat przeciwdziałania zatruciom dwutlenku węgla. Debata zorganizowana była w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Olszanka w zakresie bezpieczeństwa. Przybyli na spotkanie mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i prośby do funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli innych organów biorących udział w spotkaniu. Dzięki informacjom uzyskanym podczas debaty społecznej Policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Gminie Olszanka będą mogły wypracować wspólnie metody zapobiegania i eliminowania zagrożeń.

Wróć