Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2015-10-20 12:47

Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach w dniu 19 października 2015r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrody wręczyli Czesław Giziński starosta łosicki i Iwona Muder wicestarosta łosicki. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się:

1. Bożena Chromiec - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach
2. Katarzyna Kobylińska Chryć - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach
3. Zbigniew Borysiak - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach
4. Ryszard Wedziuk - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach
5. Mariusz Stambulski - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach
6. Radosław Chatkiewicz - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach
7. Mirosław Korzycki - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach
8. Krzysztof Chwedorczuk - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach
9. Agnieszka Jakoniuk - Zespół Placówek Oświatowo –Wych. w Łosicach

Wróć