Pokazy ratownictwa

2010-03-23 11:28


Uczyli jak ratować wartość największą - życie

      W piątek 19 marca na placu wewnętrznym KP PSP Łosice odbyły się ćwiczenia ratownicze z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w czasie wypadku samochodowego z udziałem dużej ilości poszkodowanych. Umiejętności te powinien posiadać każdy obywatel, aby potrafił zachować się w podobnej sytuacji.
     Ćwiczenia zostały zrealizowane w ramach bezpłatnego szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A wraz z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego „Meditrans" we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego pt. ,,Rolnik w systemie ratownictwa".
     W szkoleniu wzięło udział 24 członków OSP, należących do jednostek OSP z terenu powiatu. Każdy z uczestników musiał posiadać ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
I.K.
>>Zobacz zdjęcia

Wróć