INFORMACJA

2015-06-30 12:38

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łosickiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł

Wróć