Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu

2015-08-27 08:24

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze działania SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu". Tematyka spotkań konsultacyjnych będzie obejmować w szczególności: analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Na spotkaniach zostaną skonsultowane grupy docelowe w strategii, wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz przeanalizowane i przedyskutowane rozwiązania, jakie trzeba zastosować w celu realizacji strategii, w tym sposób prowadzenia komunikacji.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych na terenie powiatu łosickiego:

1. Miasto i Gmina Łosice, ul. Piłsudskiego 6, 07.09.2015r. Godz.14:00-18:00
2. Gmina Sarnaki, ul. B.Joselewicza 3, 08.09.2015r. Godz.14:00–18.00
3. Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191, 07.09.2015r. Godz. 9:00-13:00
4. Gmina Olszanka, Olszanka 37, 09.09.2015r. Godz. 9:00-13:00
5. Gmina Huszlew, Huszlew 77, 09.09.2015r. Godz. 14:00-18:00
6. Gmina Platerów, ul. 3 Maja 13, 08.09.2015r. Godz. 9:00-13:00

Serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa

Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 

Wróć