Uroczystości z okazji Święta Policji

2015-08-04 14:52

24 lipca obchodzone jest święto Policji. Data ta upamiętnia powołanie w dniu 24 lipca 1919r. polskiej Policji Państwowej. Dzisiaj z tej okazji odbyły się uroczystości w łosickiej komendzie. Wręczenia policjantom odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie dokonał Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak.

 

 24 lipca 1919 roku w wolnej niepodległej Polsce została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej Policja Państwowa. W państwie, które odzyskało niepodległość po 123 latach niewoli powstała formacja, odpowiedzialna za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Nawiązując do tradycji II Rzeczypospolitej dzień powołania Policji Państwowej tj. 24 lipca stał się dniem Święta Policji. Jest to czas na podsumowanie sukcesów Policji i wyróżnienie tych, którzy na nie codziennie pracują .

W tym roku  za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.  Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska odznaczyła dwóch łosickich policjantów odznaką Zasłużony Policjant, dwunastu funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie policyjne. Medalem za Zasługi dla Policji został również odznaczony Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński. Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski przypomniał, że pomimo tego, iż jesteśmy jedną z najmniejszych komend na Mazowszu osiągnęliśmy w 2015 roku znaczące sukcesy, jak zajęcie  III miejsca przez łosickich policjantów w Eliminacjach Wojewódzkich do Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2015”. Zabezpieczenie w czerwcu br. ponad 99 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o czarnorynkowej wartości 1 237 000 złotych. Uzyskanie wykrywalności w kategorii 7 najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw na poziomie 60,6 % co daje 5 miejsce w Garnizonie Mazowieckim.  Podziękował wszystkim policjantom za trud i zaangażowanie wkładany w codzienną służbę a ich rodzinom za zrozumienie i wsparcie. Złożył serdeczne gratulacje odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom. Podziękowania otrzymały też obecne podczas uroczystości władze samorządowe, instytucje i inne służby wspierające nas w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

WYKAZ FUNKCJONARIUSZY  KPP ŁOSICE

ODZNACZONYCH ORAZ MIANOWANYCH NA WYŻSZE STOPNIE  W 2015 r.

 

SREBRNĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY POLICJANT”

-mł. insp. Andrzej Stańczuk I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Łosicach

 

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT

-asp. szt. Gustaw Kurowski

 

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

- Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński

 

SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

- Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski

-asp. szt. Sławomir Kalużny

  

NA ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI

- st.asp. Piotr Jakoniuk

- st.asp. Adam Kamiński

- st.asp. Gustaw Kurowski

 

NA STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI

- asp. Adam Chromiński

 

NA ASPIRANTA POLICJI

-mł. asp. Piotr Tyszko

  

NA MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI

- sierż. szt. Łukasz Gajo

- sierż. szt. Krzysztof Rogowski

 

NA SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI

- st. sierż. Katarzyna Wawrzyszczuk

 

NA STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI

- sierż. Łukasz Paczóski

          

NA SIERŻANTA POLICJI

- st. post. Patryk Goś

 

NA STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI

- post. Emilia Ciołek

- post. Katarzyna Ładziak

  

st. asp. Tomasz Zozula

KPP Łosice

 

 

 

 

WYSTAPIENIE STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO Z OKAZJI ŚWIETA POLICJI

W dniu 31 lipca 2015r.

Obchodzimy 96 rocznicę powstania Policji.

Policja jest służbą, która zapewnia realizacje najważniejszej potrzeby człowieka – bezpieczeństwa. Policja odgrywała zawsze ogromną rolę w utrzymaniu państwowości każdego kraju, dlatego też pierwsze dekrety Marszałka Piłsudskiego szły w tym kierunku powołania policji.

W dniu Święta Policji serdecznie dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom za odpowiedzialną i trudną służbę, za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Dziękuję naszym policjantom  za wyniki szkoleniowe wyróżniające  naszą jednostkę w garnizonie mazowieckim sierżant  Andrzej Jasiński i starszy posterunkowy Krzysztof Godun rozsławili powiat Łosicki w województwie.

Podziękowanie Komendantowi za podnoszenie poprzeczki w górę w realizacji zadań i budowania pozytywnego wizerunku naszej Komendy policji, za całokształt współpracy z  samorządami.

Serdeczne gratulacje z okazji odznaczeń i wyróżnień dla wszystkich odznaczonych, jest to dowód uznania społecznego za waszą służbę.

Policjant to trudny zawód, ale to także szlachetna służba naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu  człowiekowi.

Życzę Wam aby Wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek i uznanie.

Życzę Wam spełnienia wszystkich planów zamierzeń zawodowych i osobistych.

Dziękuję Komendantowi wojewódzkiemu za opiekę nad naszą komendą, za przyznany medal i przesłane życzenia imieninowe.   

 Dziękuję bardzo !.                          

Wróć