Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

2015-06-24 07:51

W dniu 22 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Łosickiego odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego.

W ramach rządowego programu „Razem Bezpiecznej” mającego ma celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz koordynacji działań policji z organami administracji rządowej i samorządowej z mieszkańcami powiatu łosickiego spotkali się V-ce Wojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, insp. Janusz Stępniak – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Dariusz Borkowski – Komendant Powiatowy Policji w Łosicach, Starosta Łosicki Czesław Giziński, Wicestarosta Łosicki Iwona Muder, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz oraz władze samorządowe i przedstawiciele wielu innych instytucji.

W czasie debaty Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu Łosickiego. Przedstawił działania i programy profilaktyczne realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez Komendę Powiatową Policji w Łosicach. bryg. Mariusz Lisiecki przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach przedstawił film dotyczący na temat przeciwdziałania zatruciom dwutlenku węgla. Debata zorganizowana była w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Przybyli na spotkanie mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i prośby do funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli innych organów biorących udział w spotkaniu. Najwięcej uwag zgłaszano do infrastruktury i poziomu bezpieczeństwa na drodze krajowej DK-19 oraz przestępstw popełnianych na seniorach oraz sposobów zapobiegania min i edukacji. Dzięki informacjom uzyskanym podczas debaty społecznej Policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Łosicach będą mogły wypracować wspólnie metody zapobiegania i eliminowania zagrożeń.

 

Wróć