Sukces młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach

2015-06-19 09:08

W dniach 8-9 czerwca młodzież I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w Wielkim Finale Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu w Krakowie. To spotkanie było ostatnim elementem projektu zaproponowanego przez Klub Jagielloński a skierowanego do młodzieży w całej Polsce. W tym roku Akademia objęła swoim zasięgiem 13 województw i wzięło w niej udział ponad 4000 uczniów ze 130 szkół.

Warunkiem uczestnictwa w ostatnim etapie było zrealizowanie wielu zadań postawionych przez pomysłodawców projektu, takich jak udział w cyklu innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case study poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu (gra parlamentarna wzorowana na nowoczesnych symulacjach RPG) i systemowi samorządowemu (symulacje pracy gminy, samorządowe studia przypadków) oraz przeprowadzenie przez uczniów projektu społecznego w myśl nowoczesnego patriotyzmu.

Wkład uczniów w projekt nie ograniczał się jedynie do uczestniczenia w warsztatach. Pomiędzy zajęciami ich zadaniem było wykonanie trzech prac:

- pierwsza z nich polegała na wyrażeniu dumy z polskości w formie filmowej (staraniem łosickich uczniów powstał film „Polska droga do wolności”),

- druga dała możliwość pokazania swojego miasta w zaskakujący sposób (uczniowie wykonali zdjęcie – „mem” wraz z krótkim opisem),

 - trzecia to realizacja projektu społecznego oraz przygotowanie jego prezentacji w formie filmowej.

Grupa 21 uczniów łosickiej „Jedynki” pod opieką nauczycielki Katarzyny Kobylińskiej - Chryć realizowała projekt społeczny pod tytułem „Cudze chwalicie Łosic nie znacie”, z którego relację przedstawiła w Krakowie. Licealiści zaprezentowali swój projekt, składający się z filmu ukazującego walory Łosic oraz debaty społecznej, w której wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy instytucji działających w mieście i mieszkańcy. Celem licealistów było przekonanie uczestników, że kapitał społeczny istniejący w Łosicach może wydatnie przyczynić się do rozwoju miasta. Podczas debaty pojawił się pomysł powstania w Łosicach Młodzieżowej Rady Miasta.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że idea nowoczesnego patriotyzmu zawarta w projekcie łosickich uczniów została dostrzeżona przez twórców Klubu Jagiellońskiego Petrosa Tovmasyana - członka Zarządu Klubu Jagiellońskiego oraz Marcina Kędzierskiego - pracownika naukowego Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy postanowili docenić ich pracę specjalnym wyróżnieniem. Petros Tovmasyan zaproponował przeprowadzenie przez Klub w łosickim liceum warsztatów, które będą pogłębiać kompetencje obywatelskie licealistów, aby mogli owocnie działać na rzecz lokalnej społeczności.

            Kolejny raz młodzież pokazała, że nie narzekanie, lecz działanie jest jej dewizą. Nie było by to możliwe bez wsparcia dorosłych, którym należą się podziękowania, zwłaszcza dyrektorowi Łosickiego Domu Kultury panu Grzegorzowi Dołęgowskiemu za wielkie zaangażowanie i pomoc w organizacji wyjazdu do Krakowa oraz Zakładom Mleczarskim LAKTOPOL A SP. Z O. O. w Łosicach za pokrycie części kosztów wyjazdu.

 

Tekst i foto Uczniowie I LO w Łosicach

 

Wróć