Kuracja (re)animacja – mazowiecka kultura w pandemii

2020-06-10 08:29

Pandemia niemal z dnia na dzień uniemożliwiła to, co jest istotą dziedziny kultury – bezpośredni kontakt, wzajemne działanie i pełne uczestnictwo. Ludzie kultury natychmiast zaproponowali nową formułę działania, której nadal uczymy się wszyscy. Nie wiemy ile realnie potrwa kulturalny lockdown. Dlatego Mazowiecki Instytut Kultury wraz z Fundacją Obserwatorium rozpoczyna badania nad strategią działań animatorów i edukatorów wobec pandemii COVID-19 i jej skutków - "Re(ANIMACJA) kultury w okresie pandemii. Strategie działań animatorów i edukatorów kultury w woj. mazowieckim".

Kryzys, w jakim znaleźli się animatorzy i edukatorzy kultury w wyniku epidemii COVID-19, jest radykalnie odmienny od dotychczasowych trudności i problemów dotykających przedstawicieli sektora kultury. Nieoczekiwane zamknięcie wszystkich instytucji oraz widmo możliwych nawrotów kolejnych fal epidemii spowodowało, że animatorzy i edukatorzy pracujący w różnych formach zatrudnienia zmuszeni są do dostosowania się do nowej sytuacji – doraźnie i długofalowo.

Mazowiecki Instytut Kultury i Fundacja Obserwatorium rozpoczynają badania nad stanem kultury w województwie mazowieckim w czasie pandemii COVID-19. Dzięki diagnozie poznamy osobiste uwarunkowania i motywacje animatorów i edukatorów, ramy działania określone przez pracodawców i organizatorów kultury, narzędzia wsparcia, strategie utrzymywania relacji z animowanymi społecznościami.
 
Dzięki odpowiednio przygotowanym narzędziom – ankietom, wywiadom pogłębionym, spotkaniom fokusowym on-line – badacze zgromadzą głosy i opinie animatorów, edukatorów, kadry zarządzającej i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. mazowieckiego. Efektem badań będzie ogólnodostępny raport zawierający dane z regionu wraz z prezentacją praktyk podejmowanych przez środowisku animatorów kultury w czasie pandemii COVID 19, publikowany na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl.
 
Wyniki badania będą podstawą do stworzenia narzędzi wsparcia dla środowiska animatorów i edukatorów kultury z woj. mazowieckiego. Kluczowy będzie głos praktyków kultury.
 
Organizatorzy badania zapraszają dyrektorów instytucji, animatorów, edukatorów kultury - pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, jak i niezależnych twórców, aktywistów, liderów społeczności lokalnych, freelancerów, etc., do wypełnienia ankiety. Głos środowiska kultury w województwie mazowieckim jest dla badaczy kluczowy, aby postawić właściwą diagnozę i opracować odpowiedni program wsparcia sektora kultury.
 
Więcej informacji na stronie internetowej: Mazowieckiego Instytutu Kultury 

 

Wróć