Spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu oraz gmin z Prezesem firmy PKS w Łosicach sp. z o.o.

2020-05-25 10:55

W dniu 21 maja 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu oraz gmin z Prezesem firmy PKS w Łosicach sp.  z o.o. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnej sytuacji PKS w Łosicach sp. z o.o. w sytuacji związanej z koronawirusem. 

Powiat Łosicki jako organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ma zawartą na podstawie ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie w kwocie do 1 zł do wozokilometra. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwiększyła kwotę dopłaty do 3 zł do wozokilometra. Jednakże w obu przypadkach warunkiem uzyskania dofinansowania jest wkład własny organizatora (Powiatu) w wysokości nie mniejszej niż 10 % deficytu. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią deficyty na liniach zwiększyły się znacząco, co spowodowało iż wypłacony został większy niż zakładano wkład własny organizatora. Na spotkaniu zaproponowano samorządom gminnym dofinansowanie organizatora (Powiatu), aby skorzystać ze zwiększonych środków dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wróć