Obwieszczenie

2020-05-20 10:18

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości.

Wróć