Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Łosicach

2015-05-05 14:53

Uroczystości upamiętniające 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach. Następnie poczty sztandarowe szkół, instytucji i organizacji działających na terenie powiatu łosickiego, przedstawiciele policji, straży pożarnej i miejskiej, rady powiatowej i gminnej, władz samorządowych oraz mieszkańcy powiatu w przemarszu wokół Rynku udali się pod obelisk upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, aby tu oddać hołd twórcom Konstytucji i złożyć kwiaty.

W swoich przemówieniach Posłowie na Sejm RP Krzysztof Borkowski i Krzysztof Tchórzewski, w odczytanym liście od Poseł Stanisławy Prządki, Starosta Łosicki Czesław Giziński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice podkreślali nowoczesność pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych, jak również znaczenie tego wielkiego i ważnego kroku ku nowoczesności. 

Program artystyczny przygotowała młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Łosicach, oprawę muzyczną obchodów zapewniła młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

Przemówienie Starosty Łosickiego Czesław Gizińskiego z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Serdecznie witam wszystkich zebranych w naszym mieście Łosice na uroczystych obchodach 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Pragnę jednak przypomnieć, że obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce; zastąpiono je obchodami święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji. Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie - wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu - stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania.

Dzisiaj w czasach destrukcyjnej walki politycznej w naszym kraju niech będą dla Nas na zawsze w najważniejszym wzorem do naśladowania. Wysiłki poprzednich pokoleń skierowane na umocnienie państwa nakładają na nas obowiązek rzetelnej pracy dla społeczeństwa naszej małej ojczyzny-Ziemi Łosickiej. Przy skromnych środkach finansowych praca samorządowa niesie wiele problemów i wymaga odważnych decyzji, ale wzory rozwiązań trzeba czerpać zawsze od najlepszych. W poprzedniej perspektywie unijnej, powiat nasz należał do czołówki na Mazowszu pod względem wyników inwestycyjnych. Musimy wykorzystać wszystkie możliwości, aby stopa życiowa naszych mieszkańców podnosiła się. Aby to osiągnąć potrzebna jest zgoda, zaradność i wykorzystanie wszystkich możliwości w codziennej pracy.

3 maja jest również świętem Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, mamy do czynienia z nierozerwalnym połączeniem wymiaru religijnego i narodowego.

Na przestrzeni wieków swemu uwielbieniu dla Maryi dawali wyraz zarówno zwykli ludzie, jak i najwięksi nasi twórcy: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Wyspiański, Kasprowicz. Dlatego ci, którzy zżymają się na fakt, iż Maryja czczona jest jako Królowa Polski i dopatrują się w tym przejawów szowinizmu, powinni wsłuchać się uważniej w słowa Modlitwy dziękczynnej Jana Pawła II, wypowiedziane w maju 1979 roku na Jasnej Górze: „Dzięki Ci składamy za to, że mamy Królową, która jest Matką, że mamy Matkę, która jest Królową. (...) Dzięki Ci składamy za Jej męstwo, wówczas, gdy brakowało męstwa najmężniejszym. Ona była Niewiastą Mężną i była źródłem męstwa w najcięższych chwilach naszych dziejów. Dlatego też Matka jest naszą Królową, Królową naszych dusz”.

Módlmy się, aby dzisiejsza patronka chroniła Polskę i mieszkańców naszej ojczyzny, a także otaczała macierzyńską opieką nasze rodziny. Polecamy jej opiece również nasze plany i zamierzenia samorządowe.

Maryja zawsze jest blisko nas, zawsze otacza nas swoją opieką. Nie lękajmy się zatem nie tylko w tym wyjątkowym dniu, ale w każdej chwili życia, ze wszystkimi swoimi sprawami, troskami, radościami i marzeniami przychodzić do Najświętszej Maryi Panny.

Szanowni zebrani,

Wspominając patriotyczne zmagania naszych przodków, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny pragnę podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości, także tutaj bowiem w naszym powiecie i naszym mieście-jesteśmy cząstką polskiego Państwa i Narodu. W imieniu swoim i zgromadzonych w tym miejscu przedstawicieli samorządu powiatowego z Panią Przewodniczącą Rady, Panią Wicestarostą, Członkami Zarządu, Radnymi, przedstawicielami powiatowych służb, inspekcji, straży, administracji dziękuję Czcigodnemu księdzu za sprawowaną ofiarę Mszy Św., Panu Burmistrzowi i przedstawicielom samorządu miejskiego za organizację uroczystości, oficjalnym delegacjom oraz dzieciom i młodzieży, naszym gościom i wszystkim obecnym za uświetnienie swoją obecnością naszych obchodów.

Wróć